Elektroansvarlig Hans Olav Dalen i Statens vegvesen er tilfreds med antall veglys som skal opp langs E134-traseen. Foto:Kjell Wold

Tenner 2.000 LED-lys på ny E134-strekning

Når ny E134 gjennom Kongsberg åpner i 2020 skal nesten 2000 LED-armaturer belyse strekningen.

Gomsrudveien på nye E134 gjennom Kongsberg har allerede fått belysning. Foto: Kjedll Wold

Det skriver Statens vegvesen i en pressemeldingonsdag.

LED-lys på de nøyaktig 1.985 lysarmaturene på nye E134 i Kongsberg skal, ifølge pressemeldingen, gi betydelige reduksjoner i strømutgifter.

656 av disse ser dagens lys langs de om lag åtte kilometerne med vei i dagen fra Damåsen i Øvre Eiker til Kobbervollane vest for Saggrenda. Resten av belysningen er fordelt på fire tunneler på til sammen fire kilometer.

– Her kommer det totalt 1.329 armaturer fordelt på Kongsberg-, Svartås-, Moane- og Vollåstunnelen, forteller elektroansvarlig hos Statens vegvesen, Hans Olav Dalen.

For å sy sammen belysningspakken for hele den 13,2 kilometer lange veistrekningen, inkludert av- og påkjøringsramper og tilførselsveier, legges det ut ikke mindre enn 350 kilometer med kabler, skriver Vegvesenet.

I tunnelene og langs vei i dagen er det bygget et titalls tekniske bygg som skal forsyne E134 med nødvendig strøm til belysning, skilt, bommer, kameraer og annet teknisk utstyr.