Det er Implenia som ikke har klart å holde fremdriften ved E134 Saggrenda - Damåsen i Kongsberg. Bildet er tatt høsten 2018.

Implenia forsinket ved E134 Damåsen - Saggrenda - veiåpning utsettes med flere måneder

– Implenia har meldt at de ikke klarer fristen, opplyser prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen.

Prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen.

– Vi er i rute, sa prosjektleder Tom Hedalen da Byggeindustrien snakket med han høsten 2018, drøye ett år før den planlagte veiåpningen i november 2019. Nå melder Statens vegvesen at åpningen av den 13,2 kilometer lange E134-strekningen gjennom Kongsberg, er utsatt til 2020. Ifølge Hedalen er det Implenia, som har en av tre hovedentrepriser i prosjektet, som er forsinket.

– Vi har sett at Implenias midtparsell har ligget etter, og nå har de meldt at de ikke klarer fristen. Det er selvsagt beklagelig. Vi hadde sett for oss åpning i slutten av november, men nå fortsetter anleggsarbeidene inn i vintersesongen, og da blir usikkerheten litt større i forhold til når i 2020 vi kan åpne veien. Derfor har vi gått ut med at E134-prosjektet gjennomgående ikke blir åpnet før på nyåret, sier Hedalen til Byggeindustrien.

Forsinkelsen påvirker elektroentreprenør

– Du kan ikke si noe mer nøyaktig enn åpning i 2020?

– Nei, vi ønsker foreløpig ikke det. Det er som sagt usikkerhet knyttet til vinteren, og i tillegg påvirker forsinkelsen elektroentreprenøren sin tilgang til prosjektet. Aktørene må nå få litt tid til å se på sine fremdriftsplaner før vi kan si noe mer om når vi kan åpne veien gjennomgående, sier Hedalen.

Det er for øvrig arbeidsfellesskapet ABB/Nettpartner Drift som utfører elektro- og SRO-arbeidene i prosjektet.

Kun Implenia som er forsinket

4,5 milliarders-prosjektet i Kongsberg ble som kjent delt i tre hovedentrepriser som er gjennomført av Veidekke, Implenia og arbeidsfellesskapet Metrostav, NRC Group, Bertelsen & Garpestad. Ifølge Hedalen er det kun Implenia sine arbeider som er forsinket.

– Veidekke overleverte i januar og arbeidsfellesskapet har sagt at de skal overlevere i slutten av august, det vil si rett før fristen i september, opplyser Hedalen.

Meget kompleks kontrakt

– Du har aldri lagt skjul på at det er Implenia sin kontrakt som er den desidert mest komplekse i prosjektet. Kan du si noe om hvorfor entreprenøren er blitt forsinket?

– Det er helt klart den mest komplekse kontrakten med arbeider midt i tettbygd by og tett på annen offentlig infrastruktur. Vi mener det er tatt tilstrekkelig høyde for det, men vi vet at det i denne typen kontrakter alltid dukker opp noen overraskelser. Vi har ikke vurdert årsaken til forsinkelsen, men den er nok noe sammensatt, fastslår Hedalen.