Statsministeren prioriterte å møte anleggsbransjen

Statsminister Erna Solberg kunne på Byggeplassen, Byggeindustrien podkast, slå fast at regjeringens samferdselssatsing ligger fast. Samtidig viste hun forståelse for flere av anleggsbransjens bekymringer, ikke minst den mye omtalte mva-problematikken.

Det er lite som tyder på, hverken i den nye mindretallsregjeringen eller i opposisjonen i Stortinget, at vi vil gå en ny tid i møte innen utbyggingen av landets infrastruktur. Statsminister Erna Solberg var tirsdag helt klar på at kursen regjeringen gjennom flere år har staket ut ligger fast, og at det skal brukes betydelige midler på utbygging og det å ta vare på landets infrastruktur også de neste årene. I Byggeindustriens podkast la hun blant annet vekt på at det viktigste å gjøre når noe forandrer seg raskt, er å fortsette å gjøre de tingene som står på dagsorden. Samtidig understreket hun at de skal styre på Granavolden-plattformen, som også omfatter mål om en tung satsing på utvikling av landets infrastruktur

Det at hun tirsdag valgte å prioritere å delta på Arctic Entrepreneur på Gardermoen var også et signal i seg selv om at hun tar anleggsbransjen på alvor og at det var viktig for henne å komme ut med sitt budskap, også i midt oppe i en regjeringskrise. Så mens samferdselsminister Jon Georg Dale ikke fikk mulighet til å delta på arrangementet, alle Frps statsråder har nå blitt fratatt myndighet og kan bare administrere sine respektive departementer, brukte Solberg god tid på The Qube tirsdag.

Hun tok både på eget initiativ, og på direkte spørsmål, opp flere av utfordringene bransjen har ønsket å adressere. Dette gjaldt ikke minst den mye omtalte mva-problematikken. Dette omhandler pålegg om merverdiavgift på omtvistede krav, og er noe som har opptatt aktørene i anleggsbransjen i lang tid, og som har gitt flere selskaper store utfordringer. Tidligere i høst ble det kjent at finansminister Siv Jensen har gitt Skattedirektoratet oppdrag om å utrede forslag til ordninger for å skjerme leverandører fra likviditetsbelastningen med å måtte betale merverdiavgift på krav som er omtvistet. Dette ble også dratt frem av statsministeren tirsdag, og hun pekte på at dette er en prioritert sak som det blir jobbet med. Hun hadde forståelse for at dette kan være uheldig for mange virksomheter, og at dette er noe de nå ser videre på. Regjeringen avventer nå tilbakemeldingen fra Skattedirektoratet i sakens anledning.

Dette er et sakskompleks som har opptatt en rekke både og store og små anleggsentreprenører over lang tid, og det er viktig at denne tematikken nå ikke forsvinner, men at man får en endelig avklaring av saken. Solberg var også helt klar på at hun ønsker å forenkle skjemaveldet som for mange, ikke minst de mindre og mellomstore aktørene, drar frem som en stor utfordring.

Det er selvsagt lett å si at dette er utfordringer man ønsker å ta tak i, men bransjen forventer også at det videreføres i reelle handlinger som gir konkrete resultater. Forhåpentligvis er dette noe som vil følges opp av både statsministerens kontor, men her er også flere andre departementer involvert. Ikke minst gjelder dette departementer som etter hvert vil få inn nye statsråder. Dette gjelder blant annet Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Det ser nå ikke ut til at vi skal få en avklaring på hvem som skal fylle de ulike taburettene helt ennå, og sannsynligvis kan dette dra seg ut til slutten av måneden. Byggenæringen må derfor smøre seg med litt tålmodighet før vi får svarene nå «alle» venter på. Hvem blir samferdselsminister, kommunal- og moderniseringsminister og finansminister?

Samtidig som Solberg nærmest kunne love fortsatt full fart innen anleggssektoren, var hun i Byggeindustriens podkast også tindrende klar på at de bevilgede midler skal gi mest mulig vei og bane for pengene, og uttrykte bekymring over at stadig flere prosjekter ser ut til å ha en kraftig prisvekst fra de første kostnadsoverslagene blir presentert og frem til de reelle utbyggingskostnadene blir lagt frem.

Du kan lytte til hele podkasten her