<p>Statsminister Erna Solberg var gjest i Byggeplassen sammen med MEF-direktør Julie Brodtkorb og MEF-styreleder Arnstein Repstad under live-podkasten fra Arctic Entrepreneur. Programlederne Christian Aarhus og Frode Aga fikk mer tid med statsministeren enn de fleste andre dagen derpå. Foto: Arve Brekkhus</p><p>Statsminister Erna Solberg var gjest i Byggeplassen sammen med MEF-direktør Julie Brodtkorb og MEF-styreleder Arnstein Repstad under live-podkasten fra Arctic Entrepreneur. Programlederne Christian Aarhus og Frode Aga fikk mer tid med statsministeren enn de fleste andre dagen derpå. Foto: Arve Brekkhus</p>

Statsministeren i Byggeplassen-podkasten: Kursen ligger fast

Dagen etter at det ble kjent at Fremskrittspartiet trakk seg fra regjeringen stilte Erna Solberg opp i Byggeindustriens podkast Byggeplassen. Hun gjorde det klart at det neppe blir store endringer i samferdselspolitikken fremover.

På tross av at regjeringskabalen ennå ikke er klar, prioriterte statsministeren et innlegg på Maskinentreprenørenes Forbunds Arctic Entrepreneur-konferanse på Gardermoen. Der ble hun også med i Byggeindustriens podkast Byggeplassen.

– Noe av det det aller viktigste å gjøre når noe forandrer seg raskt, er å fortsette å gjøre de tingene som står på dagsorden, sa Solberg i podkasten.

– Det er jo sånn at regjeringen fortsetter arbeidet sitt, og vi skal styre på Granavolden-plattformen. Vi er i gang med mange viktige og store prosesser, og så skal vi bare ha det litt vanskeligere i Stortinget for å få det igjennom. Det vet vi jo, men utover det så er det sånn at regjeringen har tenkt å fortsette det arbeidet som vi har laget som vår prioriteringsliste. Og det grønne skiftet, grønn vekst, små bedrifter og store investeringer i samferdsel er blant de tingene vi fortsetter med, la statsministeren til.

Kostnadsutfordringer

Det knyttet seg naturlig nok mest spenning til hvem som skal overta posten som samferdselsminister. Både Ketil Solvik-Olsen og Jon Georg Dale hadde en høy stjerne i næringen. Solberg ville ikke kommentere hvem som overtar nøkkelkortet deres, men understreker at mye av dagens politikk vil ligge fast.

– Samferdselspolitikken ble staket ut i den Nasjonale transportplanen som vi la frem i 2017, og som virker fra 2018 og fremover, og nå jobber vi men en ny Nasjonal transportplan. Men hovedprinsippene ligger fast, og det var et samarbeid mellom fire forskjellige partier. Den ble veldig tett fremforhandlet mellom de fire partiene før vi la frem en Nasjonal transportplan, og de hovedprioriteringene kommer til å ligge der, sa hun.

Samtidig erkjente hun at kostnader kan være en utfordring i store offentlige infrastrukturprosjekter.

– Det er litt for mange av prosjektene som fortsatt beveger seg fra KS1-prosessen og hva vi anslår at kommer til å være kostnadene i et samferdselsprosjekt, til hva de blir når vi skal implementere det. Da må vi jobbe med fortsatt å ha tydeligere kostnadskontroll. Vi ser at Nye Veier har klart å gjøre det. Vi ser også at Vegvesenet med litt større fleksibilitet får det til. Vi ser at OPS-prosjektene leverer bedre på tid og kostnad. Det betyr at vi har erfaring for at det går an å ikke hele tiden ha overskridelser. Det er faktisk mulig å levere billigere og raskere. Alt dette skal vi fortsette med å forsøke å få implementert enda sterkere, fortsatte statsministeren.

Felles barn av Høyre og FrP

– Hadde vi hatt Nye Veier uten FrP?

– Dere hadde hatt reformer i samferdselssektoren så lenge jeg hadde sittet i regjering, men FrP har satt sitt viktige stempel på de reformene vi har hatt, svarte Solberg.

–Det er viktig å huske at Nye Veier var verken en Frp- eller en Høyre-idé. Vi kom med to ulike ideer til bordet da vi satte oss ned og skulle diskutere på Sundvolden, og så kom Nye Veier ut av den diskusjonen mellom våre to partier på det tidspunktet. Fordi vi var opptatte av OPS som modell fra Høyres side, som var en modell noen tenkte bare var til for å skyve på utgifter og å undergrave handlingsregelen. Det er det ikke, og vi mener jo at var viktig å trekke fagkunnskapen til de som jobber inn på et tidligere tidspunkt i prosessen og får det med seg. Så var Frp opptatt av at vi skulle ha et eget fond, og at det skulle være på utsiden av statsbudsjettet og gi mer bygging. Så kom den fusjonen om at vi tenkte på at vi skulle lage et selskap som var innenfor det offentlige, men med andre og mer forutsigbare rammer. Som da kan inngå den type kontrakter. Så det er et felles barn mellom to partier som satt i regjering på det tidspunktet, i en god diskusjon om ulike ting vi brakte til bordet. Det jeg synes er fint med regjeringsforhandlinger er at vi kan komme med ulike ideer, men ut av den diskusjonen så skaper vi noe nytt. Det blir et reellt politisk verksted, la statsministeren til.

Statsministeren var ikke alene om å delta i podkasten. MEF-direktør Julie Brodtkorb og MEF-styreleder Arnstein Repstad var også gjester. De presenterte maskinentreprenørenes hverdag for statsministeren, og kom med innspill på hva som kan bli bedre. I podkasten hører du også statsministerens tanker rundt kinesiske entreprenører, gigantkontrakter og Follobanen.