USN Campus Vestfold har fått 3.000 kvadratmeter med solcellepaneler på taket. Foto: Statsbygg

Statsbyggs største solcelleanlegg klart for sommeren

Store deler av takarealet på USN Campus Vestfold har blitt dekket med solcellepaneler, og universitetet vil nå produsere omtrent 15.000 kilowattimer i uken. Statsbygg varsler også enda mer utnyttelse i fremtiden.

I begynnelsen av juni kunne Statsbygg og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) gå ferdigbefaring på et 3.000 kvadratmeter stort solcelleanlegg på taket på Campus Vestfold i Horten.

– Anlegget er nok ikke det største i Norge, men det største på et offentlig bygg, og helt klart det største i Statsbygg, sier Statsbyggs driftsleder Per Morten Vaaden til Byggeindustrien.

Solcelleanlegget har en total prislapp på omtrent åtte millioner kroner, hvorav Statsbygg betaler fem og USN betaler tre millioner hver i henhold til grønn avtale mellom eiendomsbesitter og bruker. OneCo ble valgt som leverandør etter konkurranse mellom fem tilbydere.

– Det hele startet med at vi hadde en tanke om å energieffektivisere, og vi ble enige om solcellepaneler i samtale med USN. Solceller er veldig i tiden nå, og det er god utvikling både på paneler og teknologien som knytter alt sammen. Bare fra Multiconsult lagde en beskrivelse av anlegget til vi gjorde anskaffelsen, steg produksjonen i de tilgjengelige panelene fra 260 watt til 270 watt, forteller Vaaden.

Anlegget begynte å produsere strøm allerede i mars, og har produsert til sammen 80.000 kilowattimer før åpningen.

Klimanøytral

USN Campus Vestfold er bygget ut i flere omganger, med første byggetrinn i 1996 og det siste i 2010. Campus er oppgradert med 70 energibrønner med en dybde på opptil 240 meter som i dag dekker hele universitetsbyggets behov for oppvarming og kjøling. Statsbygg har også byttet ut alle gamle lamper med LED-lys og gamle radiatorer med mer energieffektive versjoner.

– Vi jobber kontinuerlig med vedlikeholdsprosjekter for å få bedre målinger. Beregninger av det nye solcelleanlegget viser at vi skal kunne produsere minst 400.000 kilowattimer per år, noe som tilsvarer en fjerdedel av hva man har kjøpt i strøm frem til nå. Men vi har også senket strømforbruket på eiendommen, sier Vaaden.

Statsbygg har mål om en helt klimanøytral eiendomsportefølje innen 2030 i henhold til Klimaforliket.

– Vi er nok helt i starten på akkurat den prosessen, sier driftslederen.

Mer potensial

Solcellepanelene på Campus Vestfold skulle egentlig monteres i løpet av november og desember i 2017, men en ekstra hard vinter med mye snø satte en stopper for dette. Selv om kaldt vær faktisk gjør solcellepanelene mer effektive, er snø en utfordring. Vaaden forteller at man ikke har funnet en løsning for dette ennå, men at man blant annet vurderer løsninger hvor strømmen reverseres for å varme opp solcellepaneler og smelte snø.

– Dette er fremdeles på utviklingsstadiet, men det jobber mye med akkurat denne problematikken, sier han.

Snøsmeltende solcelleanlegg er altså noe som ligger i fremtiden for Statsbyggs eiendommer, men Vaaden varsler at de heller ikke er ferdige med å energieffektivisere på Campus Vestfold.

– Vi jobber hele tiden med å ikke bare bruke mindre strøm, men også produsere mer. I dette bygget har vi flere hundre meter med glasstak, og når det er tid for å rehabilitere disse, vil vi se på gjennomskinnelige solcellepaneler. Det blir en vinn-vinn-situasjon med både solavskjerming og strømproduksjon, sier han.

Solcelleprosjektet på USN har mottatt støtte fra Enova, og eiendommen er sertifisert av NVE som mikroprodusent som kan selge strøm tilbake på el-nettet i perioder med lavt forbruk.