Prosjektutvikler Arild Larsen i HENT og byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg. Foto: Statsbygg

Statsbygg signerte med HENT på helsearkivet på Tynset

Statsbygg inngikk denne uken kontrakt med HENT AS som skal være totalentreprenør for prosjektet.

Kontraktsinngåelsen skjer etter konkurranse om en totalentreprise med løsningsforslag med et pristak på 90 mill kroner. I alt fire konkurrenter deltok.

- Løsningen til HENT AS gir den beste og mest helhetlige arkitektoniske løsningen, sier byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg. 

- Løsningen er konkret og gjennomarbeidet og har også en god strategi for å nå klima- og energimål. HENT AS beskriver en gjennomføring av prosjektet basert på «trimmet bygging» ; en variasjon av LEAN-prinsippet, sier hun.

Helsearkivet på Tynset blir nå ett av tre prosjekter der Statsbygg foretar anskaffelsen som totalentreprise med løsningsforslag.

- Jeg er veldig tilfreds med at vi i enda større grad får entreprenørens kompetanse inn i tidlig fase av prosjektutviklingen. Det vil kunne redusere både kostnader og byggetid, sier Lyssand Sandberg.

Norsk helsearkiv på Tynset skal inneholde funksjoner for mottak, digitalisering, digital bevaring og kassasjon ved sikkerhetsmakulering. I tillegg skal bygget ha funksjoner som tilrettelegger for formidling av anonymisert informasjon fra pasientjournalene som inngår i Norsk Helsearkiv til forskning.

Alle funksjoner knyttet til Norsk helsearkiv, med unntak av bevaring av et utvalg papirarkiv, skal ivaretas i arkivbygget på Tynset. Lokalene skal dimensjoneres for inntil 58 årsverk.

Den endelige kostnadsrammen skal legges fram i revidert nasjonalbudsjett, og gjennomføringen av byggeprosjektet er avhengig av Stortingets tilslutning. I følge nåværende gjennomføringsplan skal bygget stå ferdig innen juni 2019.