Illustrasjonsfoto: Madeleine Bergheim

Statsbygg oppretter ny tjeneste for å avsløre de kriminelle

Statsbygg legger nå til rette for at også eksterne kan varsle om mulige kritikkverdige forhold i organisasjonen.

– Statsbygg oppfordrer nå aktivt alle som arbeider for oss til å varsle om kritikkverdige forhold på våre byggeprosjekter, i forvaltningen av våre eiendommer eller virksomhet for øvrig, sier økonomidirektør Marianne N. Fålun i Statsbygg i en pressemelding fra den store statlige byggherren.

– Vi ser positivt på varsling fordi det gir mulighet til å rette opp i forhold som bryter med lover, regler og etiske retningslinjer, fortsetter hun i meldingen.

Statsbygg bygger også ut varslingskomiteen sin med advokat Jan Fougner i advokatfirmaet Wiersholm. for å sikre at involverte ivaretas på en forsvarlig måte. Fougner har bred erfaring med arbeidsrett og varslingssaker.

I en rapport fra 2017 anslår «Samfunnsøkonomisk analyse» at skatte- og avgiftsunndragelser som følge av arbeidskriminalitet utgjorde 12 milliarder kroner i 2015. Kriminelle aktører forsøker å framstå som lovlydige, men finner nye metoder for å unndra seg arbeidsgiveransvaret. Statsbygg ber i pressemeldingen om at brudd på lover og regler av ansatte og samarbeidspartnere varsles om.

– Vi ber alle involverte i et byggeprosjekt, et vedlikeholdsprosjekt eller drift- og forvaltning av våre eiendommer i inn- eller utland om å varsle om brudd på lover og forskrifter, straffbare forhold som korrupsjon eller brudd på arbeidsmiljøloven, trakassering og diskriminering, svikt i sikkerhetsrutiner eller fare for liv og helse, sier Fålun.

Statsbyggs nye elektroniske varslingskanal er tilgjengelig via Statsbyggs interne portal og nettstedet statsbygg.no.