<p>Arbeidsminister Anniken Hauglie vil skape en tøffere hverdag for useriøse aktører i arbeidslivet. Her sammen med administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg på byggeplassen på det nye Nasjonalmuseet.</p>

Regjeringen trapper opp kampen mot arbeidslivskriminalitet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) varsler nye og strengere krav til offentlige virksomheter, for å jage bort flere kriminelle fra byggeplassene.

- Vi har lenge kjempet mot useriøse aktører, og har utarbeidet en egen strategi med partene i arbeidslivet. Vi har innført en rekke tiltak, blant annet krav til maks to ledd i leverandørkjeden og krav til lærlinger. Likevel ser vi at det må gjøres mer, og at arbeidet må følges opp tettere, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til Byggeindustien.

Ikledd hjelm, vernesko og refleksvest fikk hun tirsdag en omvisning i det nye Nasjonalmuseet som er under oppføring på Vestbanen i Oslo.

Under besøket presenterte hun regjeringens nyeste grep for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Offentlige virksomheter skal for første gang gis en såkalt fellesføring om at anskaffelser skal gjennomføres og følges opp på en slik måte at det motvirker arbeidslivskriminalitet.

Fellesføringen innarbeides i tildelingsbrevene for 2018, som sendes ut i disse dager.

Tydeligere ansvar

- Målet er å tydeliggjøre offentlig sektors ansvar i tildelingsbrevene, og bevisstgjøre underliggende etater og virksomheter om deres ansvar for å bidra i kampen mot useriøse aktører. Samtidig skal de følges opp tydeligere og de skal rapportere tilbake om hvordan de følger opp oppdraget, sier Hauglie.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Harald Nikolaisen i Statsbygg er positiv til tiltakene fra regjeringen og Anniken Hauglie, men mener det kreves mer for å bli kvitt de kriminelle.

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for rundt 480 milliarder kroner årlig. Deler av arbeidene havner i hendene til useriøse aktører, noe arbeidsministeren mener er uakseptabelt. Hun kaller kampen mot de useriøse for krigføring.

- Vi er en stor byggherre med mange prosjekter og store innkjøp. Derfor er det viktig at vi går foran og drar vår del av lasset for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Omfanget er stort, og vi ser at de useriøse aktørene blir stadig mer kreative. Vi må derfor være like kreative, sier Hauglie.

Hun påpeker at konsekvensene av arbeidslivskriminalitet er alvorlige.

- Dette er viktig arbeid fordi de useriøse aktørene undergraver de seriøse i arbeidslivet. I tillegg sliter arbeidere med dårlig lønn og dårlige arbeidsforhold, fellesskapet svindles for store inntekter og seriøse aktører utkonkurreres, sier Hauglie.

Etterlyser tydeligere regelverk

Under omvisningen på det nye Nasjonalmuseet fikk arbeidsministeren også en innføring i arbeidet Statsbygg gjør for å motarbeide at useriøse aktører slipper til på deres byggeplasser.

Administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg synes det er bra at regjeringen kommer med et generelt krav til samtlige statlige virksomheter.

- Det er helt klart et steg i riktig retning. Dette kan bidra til å løfte bransjen, og dytte arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i riktig retning. Det er bra, sier han.

Likevel mener han det er flere tiltak myndighetene burde se nærmere på. Han mener blant annet at eksisterende løsninger med digital registrering og HMS-kort burde utnyttes enda bedre. I tillegg mener han regelverket for kost, losji og pendling burde bli enda tydeligere.

- Vi bruker mye tid og krefter på å følge opp det som har med kost, losji og pendling å gjøre. Der er det en del gråsoner som kan utnyttes av de som er useriøse. Et tydeligere regelverk hadde derfor hjulpet, sier han.