Dag Andresen (f.v.), Ingrid Dahl Hovland og Øivind Strømme mener det er viktig å jobbe med seriøsitet i tidlig fase av bygg- og anleggsprosjektene.

Slik hjelper Skatteetaten byggherrer og entreprenører luke ut kriminelle

Skatteetaten samlet fredag ni av de største aktørene i bygg- og anleggsnæringen, for å diskutere hvordan de skal stenge ute useriøse aktører bransjen.

- Dialog og samarbeid med de største aktørene i bygg- og anleggssektoren er et vel så effektivt virkemiddel for å bekjempe svart arbeid som å gå på kontroller, sier Øivind Strømme, direktør i Regionavdelingen i Skattedirektoratet.

Siden 2016 har de inngått samarbeidsavtaler med ni av de største aktørene i bygg- og anleggsbransjen, for å krympe handlingsrommet for kriminelle aktører.

Avtalene innebærer blant annet at Skatteetaten gir ut ulike opplysninger til samarbeidspartnere om aktørene som jobber på prosjektene deres.

- De får også en egen kontaktperson, og sammen setter vi opp et opplegg for å luke ut de useriøse, sier han.

Dialogmøte

Skatteetaten har fått med store entreprenører som Veidekke og store offentlige byggherrer som Nye Veier, på samarbeidet.

Fredag var partnerne samlet til dialogmøte på Thon Hotel Opera for å utveksle erfaringer.

  Dag Andresen i Veidekke Entreprenør.

Foto: Svanhild Blakstad

Administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør mener samarbeidet har lykkes i å gjøre hverdagen enklere for seriøse aktører og vanskeligere for de useriøse.

- Vi har innført et stort opplegg for seriøsitet på våre byggeplasser, blant annet prekvalifisering av alle underleverandører. Vi gjennomfører både påsekontroller, stikkprøver og adgangskontroll, og avtalen med Skatteetaten forenkler alt dette arbeidet. Vi får blant annet tilgang til utvidet skatteattest i sanntid, noe som gjør at vi kan luke ut de som ikke har alt i orden, sier han.

- Avtalen gjør at mange useriøse holder seg unna fra starten av, noe som fører til færre avvik enn ellers i kontrollene våre. I tillegg gjør samarbeidet det enklere for våre prosjektledere å gjennomføre kontroller, legger han til.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ansatte fra både Avinor, Statsbygg, BaneNor, Statens vegvesen, Forsvarsbygg, Veidekke Entreprenør AS, Nye Veier AS, Sykehusbygg HF, Oslo kommune og Skanska deltok på dialogmøtet.

Holdningsendring

Andresen sier Veidekke er i gang med sju pilotprosjekter, hvor de tester ut ulike typer seriøsitetsarbeid.

- I pilotprosjektene må underaktørene signere på at Skatteetaten får lov til å gi oss all informasjon de har om dem i en utvidet skatteattest. Da får vi enkelt tilgang til data som vi ellers måtte brukt lang tid på å finne. Erfaringen våre så langt er veldig bra. Samarbeidet hjelper oss i hverdagen, sier han.

Andresen er også styreleder i BNL, og jobber mye med seriøsitetstemaet.

- Jeg har vært pessimist i mange år, men de siste to årene har det vært en tydelig positiv utvikling. Holdningene til arbeidslivskriminalitet har endret seg og offentlige byggherrene har tatt tak. Det stilles tøffere krav og drar bransjen i en positiv retning, sier han.

Nye Veier: - Imponert

Daglig leder Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier sier også de er imponert over samarbeidet.

Foto: Nye Veier

- Skatteetaten har flyttet fokus til å jobbe med seriøsitet i tidlig fase. Det er veldig bra. Vår oppfatning er at man må jobbe mest mulig preventivt, og derfor er arbeidet med prekvalifikasjon spesielt viktig. Når vi bli løpende etter, så er du egentlig for sent ute allerede. I alle våre kontrakter legger vi derfor inn at Skattetaten får fullmakt til finne dokumentasjon om blant annet lønns- og arbeidsvilkår, sier hun.

- Som statlig byggherre er det mange lover og forskrifter, fordelt på mange departementer og lovområder, som vi skal etterleve. Et slikt samarbeid på tvers av statlige aktører er derfor veldig viktig. Det forenkler arbeidet vårt, og det blir også lettere å prioritere og følge opp de riktige tiltakene, legger hun til.