Tømmer, mars 2013Trond Joelson

Statkraft og Södra oppretter biodrivstoffselskap

Statkraft oppretter biodrivstoffselskapet Silvia Green Fuel sammen med svenske Södra.

Det skriver den norske kraftgiganten i en pressemelding mandag.

Silva Green Fuel er eid 5 prosent av Statkraft og 49 prosent av Södra.

Det nye selskapets første oppgave er, ifølge pressemeldingen fra Statskraft, å finne en kostnadseffektiv teknologi for lønnsom industriell produksjon av andregenerasjons biodrivstoff basert på skogsråvare. Samtidig vil en fremtidig satsing være avhengig av at myndighetene legger til rette for økt brukt av biodrivstoff gjennom avgiftsendringer og attraktive insentiver.

– Statkraft vurderer biodrivstoff som en spennende forretningsutvikling innen fornybar energi. Samarbeidet med Södra, gjennom selskapet Silva Green Fuel, er et godt fundament for å utrede ulike teknologier, uttaler konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Statkraft har overtatt alle aksjene i Södra Cell Tofte, som eier den tidligere fabrikktomten på Tofte. Industriområdet ligger sentralt på Østlandet, og har en etablert infrastruktur og dypvannskai for å håndtere store mengder trevirke. Statkraft planlegger derfor også handel med biomasse fra Tofte til eksisterende biokraftverk i nabolandene, heter det i pressemeldingen.