Illustrasjonsfoto: Torbjørn Tandberg

- Skognæringen kan firedoble omsetningen

Skognæringen kan firedoble omsetningen til minst 180 milliarder kroner årlig, mener utvalget som har utarbeidet en strategi for næringen.

Landbruks- og matdepartementet oppnevnte strategigruppen Skog 22 i oktober 2013, og mandag ble rapporten overrakt landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) og statssekretær Lars Jacob Hiim i Nærings- og fiskeridepartementet.

Rapporten Skog 22 ble mandag  overrakt landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp).

Gunnar Olofsson, som har vært styreleder i Statskog siden 2011, la fram hovedessensen i strategigruppens arbeid. Han fastslår blant annet at omsetningspotensialet i skog- og trenæringen ligger på minst 180 milliarder kroner – mer enn en firedobling fra nivået i 2012.

Nøkkelrolle

Gruppen spår at skog- og trenæringen vil få en nøkkelrolle med å utvikle og realisere i det grønne skiftet i Norge.

Olofsson peker også på at det er bærekraftig grunnlag for å øke uttaket av tømmer fra de norske skogene med 15-20 millioner kubikkmeter årlig – en økning på 35 prosent fra perioden 2008-2012.

Strategigruppen ser for seg økt bruk av skog og tre i alt fra emballasje og hygieneprodukter til norske bygg, men samtidig at bruken av avispapir vil fortsette å falle.

Nøkkelen for å lykkes med å øke verdiskapningen fra skognæringen er ifølge Olofsson konkurransedyktige vilkår. Gruppen foreslår å gjøre beskatningen for skoginntekt gunstigere og ønsker blant annet ytterligere investeringer i skogsveinettet, jernbane, kaianlegg.

Utvalget ønsker videre skatter og avgifter som fremmer fornybare energiløsninger og opptrapping av omsetningspåbudet for biodrivstoff.

Skog som satsingsområde

Verdikjeden skog og tre, som næringen har etablert for å styrke norsk skogdrifts innovasjonskraft og produktivitet, skal være en pådriver for at anbefalingene fra Skog 22-rapporten faktisk følges opp. Det skriver Verdikjeden i en pressemelding mandag.

I pressemeldingen anmoder også Verdikjeden skog og tre regjeringen om å gjøre skog- og trenæringen til et nasjonalt satsingsområde og om å etablere en dialogarena for å følge opp satsingen på norsk skogdrift.

Byggebransjen på banen

Administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad Kielland, mener byggenæringen bør følge Skog 22-rapportens anbefalinger for å nå sine mål om bærekraftige bygg.

– Byggenæringen er en stor og viktig næring i Norge, og kunnskap om miljøriktige løsninger er viktig i denne næringen. Man kan ikke utelukkende fokusere på det som er de billigste løsningene i øyeblikket. Det må tenkes langsiktig, og en må legge til grunn livsløpsvurderinger både økonomisk og miljømessig. I et slikt perspektiv vil flere bygningsmaterialer måtte kombineres. Trebaserte løsninger i kombinasjon med andre fornybare materialer er spennende, og gjennom økt kompetanse må muligheter utløses, uttaler Kielland i en pressemelding.