Kan vedtaket til Ringebu kommune medføre en hvilepause for anleggsmaskinene i Gudbrandsdalen (foto: Jørn Hindklev)?

Stanser rask E6-planlegging

Ringebu kommune vedtok tirsdag å starte ny reguleringsprosess for E6 Elstad-Frya. Vedtaket medfører at Statens vegvesen nå stanser og tvinges til å utsette planprosessen.

Ringebu kommune vedtok i 2012 trasevalg for E6 Elstad-Frya. Men et sterkt lokalt engasjement som bunner ut i et ønske om å bygge deler av strekningen som flomvern mot Gudbrandsdalslågen, har igjen satt saken på kartet.

Saken fikk fortgang etter at lokale politikere var på besøk i Samferdselsdepartementet og kom hjem med positive signaler for nytt trasevalg.

Gd.no skriver at 13 av 21 kommunestyrerepresentanter tirsdag stemte for at det startes en ny reguleringsprosess for E6 Elstad-Frya, der E6 sør for Våla reguleres i tråd med det alternativ 1.1, den såkalte ytre trase helt ned mot Lågen.

I vedtaket heter det at reguleringsarbeidet skal gå parallelt med pågående regulering i tråd med vedtatt planprogram for reguleringsplanen Elstad-Frya.

Vedtaket får store konsekvenser for Statens vegvesen som er i full gang med planleggingen av strekningen. Den formelle planleggingen blir stoppet.

- Vi skal vente til vi får det formelle vedtaket. Men så raskt som mulig skal vi nå vurdere konsekvensene av dette. Det er åpenbart at vedtaket vil bety en vesentlig utsettelse av planleggingsprosessen som er i gang, sier regionvegsjef Per Morten Lund i Statens vegvesen til gd.no.

Han sier at planleggingen er basert på en vedtatt plan.

─ Inntil videre, til vi vet rammer for videre planlegging, må arbeidet stanses. Det betyr at vi også innstiller arbeidet med opptrekksarmen til Ringebu sentrum og grunnervervet som vi er i gang med, sier Lund til gd.no.