Stadig grønnere byggenæring

Den norske byggenæringen er midt inne i en grønn bølge - stadig flere timer og kroner brukes på å utvikle områdene rundt og på toppen av våre byggverk.

I Norge er sommeren fortsatt i korteste laget – men det hindrer oss ikke i å bruke stadig flere ressurser på å gjøre utomhusområdene rundt våre boliger og næringsbygg grønnere og mer innbydende.

Selv om byggekostnadene har økt de senere årene, har dette likevel ikke hindret oss i å legge enda noe mer i områdene rundt selve byggverkene. Antall landskapsarkitekter, anleggsgartnere og hagedesignere og andre utomhustilknyttede virksomheter har skutt i været i takt med interessen vi har for den grønne utviklingen.

For en del år siden var det mest vanlig at de fleste gjorde mesteparten av tilretteleggingen og oppbyggingen av sin hage på egenhånd. I dag er det ikke sjelden at privatpersoner bruker mange hundre tusen, eller til og med flere millioner kroner, på å gjøre sine hager og uterom innbydende. Vi snakker da selvsagt ikke om å anrette en plen – men å bygge opp flotte anlegg med både ulike typer stein, murer og andre installasjoner - i tillegg til planter og grønne plener. Anleggene tegnes av landskapsarkitekter eller spesialiserte designere og utføres av anleggsgartneren. Dette gjenspeiler at mange nordmenn har fått en langt romsligere økonomi – og vi har alltid likt å vise frem vår velstand i våre hjem – og dette har også spredd seg til hageområdene.

Også innen utbyggingen av leilighetskomplekser og næringsbygg blir det stadig viktigere å utvikle byggene i en større helhet der også områdene rundt tillegges større vekt enn tidligere. Både leietakere og kjøperne av kontorer og boliger krever at det tillegges noe mer i potten enn et velfungerende bygg – det må se bra ut også på utsiden og rundt bygget. I tillegg har byggets femte fasade – taket – fått en stadig mer utvidet rolle. Et tak utgjør nå ikke kun en beskyttelse for bygget - men et viktig areal som tas i bruk både til rekreasjon eller at taket kan fylle andre funksjonelle krav - både innen energiforsyning og vannfordrøyning.

Vi har sett at dette området har gått fra å være en relativt liten del av byggenæringen til å bli en stadig mer sentral del av de komplette utbyggingene. Enkelte entreprenører har fått inn anleggsgartnere som en del av virksomhetene – og tar da på seg oppgaver både innen boliger, næringsbygg - men også selvsagt større parkanlegg og byfornyelsesprosjekter, i tillegg til andre infrastrukturprosjekter. Det er derfor liten tvil om at denne delen av næringen har vært gjennom en stor utvikling og profesjonalisering - der de tar hånd om en stadig større del av verdiskapningen.

Denne helgen samles utomhusdelen av næringen på Hagemessen på Norges Varemesse på Lillestrøm. Her forventes det rundt 20.000 besøkende – hvor de kan studere rundt 200 utstillinger som tar opp 25.000 kvadratmeter messeområde. Her finnes det noe både for proffene og de som liker best å jobbe på egenhånd i hagen rundt huset.

Vi i Byggeindustrien står også bak nettstedet hage.no – som er messens offisielle mediepartner. Du vil dermed også finne våre produkter på messen – så kom gjerne innom vår stand, E02-04.

Vi har også laget Hagemessens offisielle messemagasin – det finner du her.