Stabil kvinneandel på byggingeniør-studiet

Bygg og anleggsbransjen er den mest mannsdominerte næringen i Norge i følget revisjonsselskapet BDOs analyse fra 2021, men Næringslivsringen er en av de som jobber med å endre dette.

Katja Samara. Foto: Næringslivsringen
Katja Samara. Foto: Næringslivsringen

– Sammen med NTNU har vi gjort det til en prioritet å øke antallet kvinner som velger byggingeniør yrket, og har aktivt arbeidet for å oppnå dette målet. Tallet ligger nå stabilt opp mot 40 prosent på masterstudier og 30 prosent på bachelor, sier daglig leder Katja Samara i Næringslivsringen i en pressemelding.

60 medlemsbedriftene i Næringslivsringen har et spesielt fokus på rekruttering av kvinnelige kandidater.

– Vi er stolte av å kunne si at dette fokuset gjenspeiles i sammensetningen av vårt eget styre, sier leder for valgkomiteen i NRL Janicke Garmann fra Norconsult i samme melding.

– Vår valgkomité har bevisst arbeidet for å øke mangfoldet, og resultatet er at vi nå har en betydelig representasjon av dyktige kvinnelige medlemmer i styret. Dette er et viktig skritt mot å skape en mer inkluderende og mangfoldig byggenæring for fremtiden, legger hun til.

Næringslivsringen er et samarbeid mellom studenter, næringslivet og studieprogrammene innen bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Gjennom denne partnerskapet jobber NLR sammen for å styrke og utvikle byggenæringen ved å knytte studenter tettere til næringslivet allerede under utdanningen.