- Svært kritikkverdig hvis regelbruddene viser seg å stemme, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Han sier det påløper et spesielt ansvar å følge opp kontrakter slik at man får transparens også for utenlandske aktører. Foto: Jørn Hindklev

Solvik-Olsen om regelbrudd i Follobane-prosjektet: - Vil ikke ha entreprenører som bryter regelverket

- Hvis entreprenører og underentreprenører på Follobane-prosjektet har jukset, er det svært kritikkverdig. Det er ikke de som har utlyst kontrakten som har gjort noe feil. Det betyr at noen aktører ikke har brydd seg, sier samferdselsminister Ketil-Solvik Olsen (Frp).

Samferdselsministeren presiserer til Byggeindustrien at han ikke sitter på inngående kunnskap om at det har blitt avdekket alvorlige brudd på alle de fire entreprisene på Follobane-prosjektet.

Byggeindustrien skrev onsdag at Jernbaneverket har avdekket brudd på regler for maksimalt antall tillatte arbeidstimer, pålagt hviletid og bruk av overtid. I tillegg frykter de at enkelte aktører ikke betaler minstelønn til sine ansatte.

- Kritikkverdig

- Jeg forventer at alle våre statlige etater sørger for at kontraktene blir innfridd etter norsk lov og tariffavtaler. Hvis entreprenører og underentreprenører jukser med dette, er det svært kritikkverdig. Jeg vil at de som vinner oppdrag er de som er flinkes til å gjøre jobben for en best mulig pris, og ikke de som vinner på falske premisser og bryter lover og de formelle spillereglene, sier Solvik-Olsen.

- Ambisjonene har vært lagt høyt på dette området i Follobane-prosjektet. Det er ambisjoner som det nå virker som brister. Vil du selv gå hardere inn i saken hvis det viser seg å være hold i det som er avdekket?

- Så lenge jeg ikke kjenner saken inngående, skal jeg være forsiktig med å dømme. Er det mistanke om brudd på reglene, må vi gå inn og sjekke. Jeg opplever at de statlige etatene er bevisst det ansvaret de har. Hvis det er aktører som ikke har fulgt reglene, betyr ikke det at det er de som har utlyst kontrakten har gjort noe feil. Det betyr at noen ikke har brydd seg. Det er de som jukser som fortjener kritikken, uttaler han.

Har tillit til Jernbaneverkets prosjektorganisasjon

- BNL-sjef Jon Sandnes har uttalt til Byggeindustrien at vi er naive i forhold til utenlandske entreprenører. Hva er din kommentar til en slik påstand?

- Akkurat som blant norske entreprenører, finnes det utenlandske entreprenører som er seriøse og skikkelige, og så finnes det andre som tar snarveier. Det er likevel selvsagt at med utenlandske entreprenører, har man mindre kjennskap til historikken til selskapene og det er gjerne et annet tilsyn som normalt følger dem opp. Det blir mer utfordrende, sier han.

Solvik-Olsen sier at vi lever i en økonomi hvor vi kal prise oss lykkelige over at norske bedrifter har fått konkurrere mot utlendinger.

- Selskaper i oljebransjen og vunnet mange oppdrag utenlands på det. Hvis alle land hadde sagt ja til egen industri, hadde Norge tapt mer enn vi hadde vunnet, presiserer han.

Samferdselsministeren sier at selv om man skal ha strenge kvalifikasjonskrav, kan man ikke alltid stramme inn og endre i det uendelige.

- Da får vi til slutt et system som er så rigid at ingenting skjer. Men det påløper et spesielt ansvar å følge opp kontrakter slik at man får transparens også for utenlandske aktører, sier han.

- Har du full tillit til Jernbaneverkets prosjektorganisasjon i Follobane-prosjektet?

- Ja, jeg opplever prosjektorganisasjonen som svært seriøs og jeg mener de besitter kompetansen som kreves, fastslår Solvik-Olsen.