BNL: – Nå må vi få opp guarden

BNL-direktør Jon Sandnes mener offentlige byggherrer må få opp guarden og søke samarbeid med partene i arbeidslivet etter de siste avsløringene på Follobanen.

Onsdag skrev Byggeindustrien om at det var avdekket alvorlige brudd på alle fire entrepriser på Follobane-prosjektet. Brudd på regler for maksimalt antall tillatte arbeidstimer, pålagt hviletid og bruk av overtid var noe av det Jernbaneverket fant. I tillegg frykter de at enkelte aktører ikke betaler minstelønn til sine ansatte.

– Et av spørsmålene i artikkelen var om Jernbaneverket var overrasket over dette, det overrasker i alle fall ikke meg i det hele tatt. Vi er fortsatt alt for naive. Vi vet at risikobildet har andre valører når man henter inn aktører som aldri har vært i Norge før, risikoen øker og det er behov for flere grep for å sørge for at alt er i orden. Jeg sier ikke dette for å stigmatisere utenlandske entreprenører, for de er sikkert veldig flinke, men all erfaring sier at når man har med nye markeder, nye regler, andre lønns- og arbeidsvilkår og et nytt landskap så øker risikobildet. Det må resultere i at vi hever guarden, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL til Byggeindustrien.

Han understreker at han synes det er bra at Jernbaneverket nå tar grep, men at dette burde vært gjort enda tidligere. I tillegg anmoder han dem om å søke råd hos partene i arbeidslivet som forvalter overenskomsene.

– De må søke råd hos dem som setter rammene for lønns- og arbeidsvilkårene, partene i arbeidslivet. Det gjelder Arbeidsmandsforbundet og BNL når det gjelder anleggsoverenskomsten og i byggoverenskomsten er det Fellesforbundet og BNL. Det er partene som forvalter det vi forhandler og forståelsen av hvordan dette skal fungere. Jeg anmoder dem om at de nå tar kontakt med oss. For det er dessverre ikke slik at man kan sette opp en enkel sjablong , kontraktsgjennomføring og utførelse er sammensatt og krever utøvelse av skjønn men av partene som forhandler frem løsninger. Det er behov for at partene blir konsultert, poengterer Sandnes.

– I dette landskapet håper jeg denne historien gjør at byggherrer, entreprenører og underentreprenører får mye tøffere rutiner og gjør treffsikre risikovurderinger. Det nytter ikke å være naive dersom det skal være slik at det skal lønne seg å være seriøs, avslutter BNL-sjefen.