– Vi leverer nok et kvartal med solid operasjonell drift, og et godt resultat der vi har en økt ordreinngang og inntektsvekst, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult. Foto-Sverre-Christia-Jarild

– Vi leverer nok et kvartal med solid operasjonell drift, og et godt resultat der vi har en økt ordreinngang og inntektsvekst, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult. Foto-Sverre-Christia-Jarild

Solide tall fra Multiconsult

Multiconsult kan vise til et solid resultat i tredje kvartal 2022. Selskapet leverte et resultat (EBITA) på 67,8 millioner kroner (46), tilvarende en EBITA-margin på 7,7 prosent (6).

De ni første månedene av 2022 leverer selskapet et resultat på 311,7 millioner kroner, tilsvarende en EBITA-margin på 10,2 prosent.

– Vi leverer nok et kvartal med solid operasjonell drift, og et godt resultat der vi har en økt ordreinngang og inntektsvekst. Økningen er støttet av et sterkt marked. Med økt kapasitet fra både oppkjøpte selskaper og organisk vekst har vi hatt en god start etter sommerferien, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult i en pressemelding.

Resultatet er påvirket av restrukturering i LINK Arkitektur Sverige samt inntektsføring av forsikringsoppgjør fra borebåten Bore Cat på 13,6 millioner kroner i kvartalet.

Netto omsetning for tredje kvartal er 876,0 millioner kroner, noe som er 13,8 prosent høyere enn tilsvarende periode i 2021.

– Den organiske inntektsveksten var på 7,9 prosent drevet av høyere faktureringsrater, økt faktureringsgrad og et høyere antall ansatte. Netto omsetning første ni måneder i 2022 er 3.062,6 millioner kroner, noe som er 12,0 prosent høyere enn tilsvarende periode i 2021, skriver konsernet.

I tredje kvartal hadde gruppen en ordreinngang på 945 millioner kroner, mot 749 millioner kroner i samme periode i 2021.

– Den positive trenden for selskapet og det sterke markedet har fortsatt gjennom kvartalet, til tross for geopolitisk ustabilitet, økning i energikostnader og høy inflasjon. De samlede markedsutsiktene for Multiconsults tjenester forventes å forbli gode og stabile med et solid aktivitetsnivå både i offentlig og privat sektor, sier Bergly.

– Vår forretningsmodell er basert på en sterk posisjon i flere forretningsområder. Samlet sett er vi godt posisjonert for å dra nytte av positiv markedsdynamikk. Jeg er glad for å se at vår kompetanse er ettertraktet av våre kunder i deres utfordringer med dagens energiomstilling og det grønne skiftet, sier Bergly.

Les hele rapporten her