Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo kommune.Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen i Oslo kommune.Administrerende direktør i Selvaag Bolig, Rolf Thorsen.Oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen i Oslo kommune.Byrådsleder Raymond Johansen og OsloMet-rektor Curt Rice (til høyre) her med oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (til venstre) og byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen.

Slik vil byrådet i Oslo gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet

Oslo kommune setter i gang med tre eksperimentelle veier for å hjelpe flere inn på boligmarkedet i kommunen.

Byrådet i Oslo kommune lanserte mandag «Nye veier til egen bolig», byrådet selv beskriver som et forslag til en mer proaktiv og inkluderende boligpolitikk.

Byrådsleder Raymond Johansen presenterte planen sammen med byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen og oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen på OsloMet mandag, og byutviklingsbyråd Marcussen kunne fortelle at de allerede nå vil starte arbeidet med pilotprosjektene.

– Vi har satt av midler til det arbeidet som begynner nå med å gjennomføre kostnadsanalyser og mulighetsstudier og å finne tomter. Vi setter i gang umiddelbart sa hun i presentasjonen.

Kommunen vil starte med fem piloter med ambisjoner om oppskalering.

Kommunal boligpolitikk

Boligprisene i Oslo har, ifølge kommunen, steget med 200 prosent de siste 15 årene, og gjennomsnittlig kvadratmeterpris for leiligheter solgt i Oslo i 2018 ligger rundt 70 prosent høyere enn for landet som helhet.

Den såkalte «Sykepleierindeksen», utarbeidet av Eiendom Norge, viser at en nyutdannet sykepleier i 2018 kunne kjøpe fem prosent av omsatte boliger i Oslo. Tilsvarende tall for Trondheim, Stavanger og Bergen er henholdsvis 29, 30 og 35 prosent.

– Når folk med vanlige inntekter bare kan kjøpe fem prosent av boligene i Oslo, må vi ta skikkelige grep. Oslo skal være en by for alle, sa byrådsleder Raymond Johansen.

Grepene fra kommunen blir, ifølge byrådet, første gang Oslo kommune tar styring i boligmarkedet siden 80-tallet.

– Boligmarkedet ble sluppet fri på 70- og 80-tallet. Tilbud og etterspørsel har bestemt prisene på godt og vondt, og på 90-tallet skjøt prisene i været. Boliger har blitt et investeringsobjekt, og flere henvises til leiemarkedet, som gir mindre stabilitet og mindre forutsigbarhet. I dag vet vi at mange har store vanskeligheter med å kjøpe bolig i Oslo, og det ønsker vi å bidra til å gjøre noe med, sa han.

Tre veier

I løpet av de neste årene skal Oslo kommune teste ut ulike løsninger som skal gjøre veien inn på boligmarkedet lettere for flere:

  • Innsats for leie-bolig: Lavere leie mot at leietaker gjør enkle drift- og vedlikeholdsoppgaver. Modellen er inspirert av Almenbolig+ som har hatt stor suksess i Danmark de siste årene.
  • Etablererbolig: Kommunen bygger og selger boliger og beholder kommunalt eierskap i en viss andel av boligen, for eksempel 20 prosent. Boligkjøper eier dermed 80 prosent og kjøpspris blir 80 prosent av markedspris.
  • Leie til eie-boliger: Innenfor etablererbolig-konseptet kan man også gi mulighet for leie-til-eie-løsninger. Innebærer at husleien i praksis blir nedbetaling på boligen, og at leietaker dermed kan kjøpe boligen på sikt.

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen sier til Byggeindustrien at pilotprosjektene i første omgang skal løses innenfor kommunens eget byggeri.

– Det blir piloter innenfor den eksisterende bygningsmassen til kommunen, men vi vil også se på hvilke områder som vil være egnet for å bygge nytt. Hvis vi skal få effekt av dette, må vi også bygge nytt, sier hun.

Bygger for folk flest

Marcussen forteller at de ennå ikke har bestemt hvilke av kommunens foretak som faktisk skal gjennomføre pilotprosjektene, men bekrefter at i alle fall i utgangspunktet blir Oslo kommune som vil ha regien. Men de er også positive til private tiltak.

– Det er en del private initiativer som vi ønsker å ha en dialog med, og vi vil se på hvordan vi kan spille på lag. Å spille på lag med de ulike aktørene vil være en viktig del av arbeidet videre, bekrefter hun.

Administrerende direktør i Selvaag Bolig, Rolf Thorsen, sier til Byggeindustrien at han er spent på kommunens boligmarkedseksperiment.

– Det er et faktum at det er krevende å komme seg inn på boligmarkedet, og jeg synes det er spennende at kommunen har en strategi for å gjøre noe med dette, sier han.

Thorsen forteller at det foreløpig er for tidlig å si sikkert hva Selvaags rolle vil være i jobben med å gjøre boligmarkedet i Oslo mer åpent.

– Vi må sette oss inn i hva kommunen sier, og se på om det er relevant for oss. Men Selvaags generelle strategi er jo å bygge boliger for folk flest, og førstegangsetablerere er absolutt blant folk flest, sier han.