Ing-Cristine Ericson i Statens Vegvesen (fra venstre), , styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn, byråd for næring og eierskap Marthe Scharning Lund, byrådsleder Raymond Johansen, byutviklingsbyråd Hanna Marcussen og konserndirektør Petter Eiken i Bane NOR Eiendom møtte pressen onsdag for å fortelle om planene for Filipstad i Oslo.Illustrasjon: Diiz Group / Oslo kommuneIllustrasjon: Diiz Group / Oslo kommuneIllustrasjon: Diiz Group / Oslo kommuneIllustrasjon: Diiz Group / Oslo kommuneIllustrasjon: Diiz Group / Oslo kommuneIllustrasjon: Bane NOR EiendomIllustrasjon: Bane NOR EiendomIllustrasjon: Bane NOR EiendomIllustrasjon: Bane NOR EiendomIng-Cristine Ericson i Statens Vegvesen (fra venstre), konserndirektør Petter Eiken i Bane NOR Eiendom, styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn, byråd for næring og eierskap Marthe Scharning Lund, byutviklingsbyråd, Hanna Marcussen og byrådsleder Raymond Johansen presenterte planene for Filipstad onsdag denne uken.Byråd for næring og eierskap Marthe Scharning Lund (fra venstre), byutviklingsbyråd, Hanna Marcussen og byrådsleder Raymond Johansen.Byråd for næring og eierskap Marthe Scharning Lund (fra venstre), byutviklingsbyråd, Hanna Marcussen og byrådsleder Raymond Johansen.Ing-Cristine Ericson i Statens Vegvesen (fra venstre), konserndirektør Petter Eiken i Bane NOR Eiendom og styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn.Styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn og byråd for næring og eierskap Marthe Scharning Lund.

Bane Nor Eiendom, Oslo Havn, Statens vegvesen og Oslo kommune enige om milliardutvikling av Filipstad

Oslo kommune, Vegvesenet og grunneierne på Filipstad har blitt enige om etablering av lokk over E18 vestover ut av Oslo og utvikling av en ny bydel på Filipstad.

Den siste store delen av byutviklingsprosjektet Fjordbyen i Oslo gjorde onsdag et solid sprang fremover. Filipstad skal nå utvikles for flere milliarder kroner.

– I dag er området avskåret fra resten av byen av både E18 og jernbanen, og det er fremdeles lossing her. Det lastes og losses, det går tusenvis av biler via Filipstad på E18 hver dag, og det er oppstillingsplass for tog. Nå tar vi det siste store steget for å realisere Fjordbyen og gi byen tilbake til innbyggerne i Oslo. Dette er en gledens dag, slo byrådsleder Raymond Johansen fast da han tok imot pressen på Filipstadbrygga onsdag formiddag sammen med byrådskolleger, med Statens vegvesen og med grunneierne på Filipstad, Oslo Havn og Bane NOR Eiendom.

Johansen mener det er aktuelt å bygge rundt 2.500 boliger på Filipstad, og at opptil 6.000 mennesker kan bo her.

Oslo kommune har signert prinsippavtaler med grunneierne på Filipstad og med Vegvesenet som skisserer ansvar og finansiering av viktige deler av utviklingen av Filipstad.

Partene har lenge slitt med å bli enige om hvem som skal ta regningen for infrastrukturutviklingen i området.

– Dette er et område hvor det kommer til å investeres flere titalls milliarder kroner, og her ligger det en stor gevinst for alle. Første diskusjon blir da om å fordele de kostnadene som skal til for å realisere verdiene, og det har vi greid å knekke. Det er godt politisk håndverk og ordentlig pågåenhet som ligger bak, sier Johansen til Byggeindustrien.

Milliardtilskudd

En viktig forutsetning for utviklingen av området er å legge en del av E18, som går via Filipstad, under lokk. Her har grunneierne og Oslo kommune blitt enige om å dele kostnadene, og de gir sammen omtrent 1,4 milliarder kroner i tilskudd til prosjektet, som gjennomføres av Statens vegvesen. Grunneierne skal, i henhold til kontraktene med kommunen, også finansiere byrommene for omtrent 1,2 milliarder kroner, pluss merverdiavgift.

Den største grunneieren på Filipstad er Oslo Havn KS, som eier omtrent 70 prosent av området sør for E18. Bane NOR Eiendom eier 25 prosent, mens kommunen eier 4,5 prosent. I avtalen mellom Oslo Havn og Oslo kommune har de blitt enige om at Oslo Havn skal gi et infrastrukturbidrag på 6.900 kroner per kvadratmeter bruksareal.

– Dette er norgesrekord i infrastrukturbidrag, men det er også norgesrekord i eiendomsverdier her, påpeker styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn KS overfor Byggeindustrien.

I tillegg til å betale omtrent halvparten av kostnadene ved lokket, har grunneierne forpliktet seg til å gjøre investeringer for omtrent 2,4 milliarder.

– Uventet handlekraft

Konserndirektør Petter Eiken i Bane NOR Eiendom innrømmer at han ikke trodde han kom til å oppleve avtalene med Oslo kommune før pensjonsalderen innhentet ham.

– Takk til byrådet for å ha vist uventet handlekraft her. Dette er ikke starten på slutten, men heller slutten på begynnelsen, sa Eiken under pressekonferansen onsdag.

Saken skal opp i Bystyret før sommeren, og byrådsleder Johansen sier til Byggeindustrien at han håper prosjektet beholder den gode farten videre i prosessen.

– Seieren vil ligge i at vi får saken gjennom i bystyret, og jeg håper inderlig at det er dette vi greier å få til. Det at vi i det hele tatt får bevegelse i en sak som har ligget her i 19 år, er jo bra. Jeg er veldig fornøyd med det, sier han.

Etter eventuelt vedtak av detaljreguleringsplanen og den overordnede gjennomføringsavtalen med Oslo Havn i bystyret, fullfinansiering og avklaring av de nødvendige arealene, håper kontraktspartene å ferdigstille det planlagte miljø- og byutviklingslokket over E18 i løpet av ti år.