Administrerende direktør Rigmor Hansen i Undervisningsbygg (fra venstre), byråd Victoria Marie Evensen og KU Sissel Muri Haider Undervisningsbygg.Prosjektleder Per Morten Kals (fra venstre), seksjonssjef Øyvind Lunde-Bergersen i Bymiljøetaten, byråd Victoria Marie Evensen, administrerende direktør Rigmor Hansen i Undervisningsbygg og seksjonssjef Steinar Ingar Gaarden i Undervisningsbygg.Administrerende direktør Rigmor Hansen i Undervisningsbygg (til venstre) og byråd Victoria Marie Evensen.Nye Manglerud bad og aktivitetshus. Illustrasjon: Asplan ViakNye Manglerud bad og aktivitetshus. Illustrasjon: Asplan ViakNye Manglerud bad og aktivitetshus. Illustrasjon: Asplan ViakNye Manglerud bad og aktivitetshus. Illustrasjon: Asplan ViakNye Manglerud bad og aktivitetshus. Illustrasjon: Asplan ViakNye Manglerud bad og aktivitetshus. Illustrasjon: Asplan ViakNye Manglerud bad og aktivitetshus. Illustrasjon: Asplan ViakNye Manglerud bad og aktivitetshus. Illustrasjon: Asplan ViakNye Manglerud bad og aktivitetshus. Illustrasjon: Asplan ViakNye Manglerud bad og aktivitetshus. Illustrasjon: Asplan ViakNye Manglerud bad og aktivitetshus. Illustrasjon: Asplan ViakNye Manglerud bad og aktivitetshus. Illustrasjon: Asplan ViakNye Manglerud bad og aktivitetshus. Illustrasjon: Asplan ViakNye Manglerud bad og aktivitetshus. Illustrasjon: Asplan ViakNye Manglerud bad og aktivitetshus. Illustrasjon: Asplan ViakNye Manglerud bad og aktivitetshus. Illustrasjon: Asplan ViakNye Manglerud bad og aktivitetshus. Illustrasjon: Asplan ViakKU Sissel Muri Haider i Undervisningsbygg (fra venstre), byråd Victoria Marie Evensen og administrerende direktør Rigmor Hansen i Undervisningsbygg.

Slik blir nye Manglerud bad

Denne uken kunne Undervisningsbygg Oslo KF vise frem byggegropa for nye Manglerud bad og aktivitetshus for nærings- og eierskapsbyråd Victoria Marie Evensen. Om to år åpner anlegget for både svømmende, syngende og skatende på Manglerud.

Manglerud bad og aktivitetshus fikk endelig vedtak i bystyret i Oslo 6. mai i år. Bystyrevedtaket om at et nytt bad skulle bygges i bydelen, stammer fra 2015, og det ble den gang lagt inn krav om at det nye badet også skulle gi lokaler til Manglerud Ungdomshus og Oslo Kulturskole.

Nå er arbeidet i gang på tomten ved Manglerud skole, hvor Undervisningsbygg allerede har en ferdig utgravd grop takket være behovet for steinfylling ved Manglerud ishall, samt ny bilvei til hallen.

‒ Siste salve gikk for noen dager siden, men første salve ble sprengt for å skaffe steinmasser til fylling ved ishallen, forteller prosjektleder Per Morten Kals i Undervisningsbygg.

Å hente steinmasser fra den planlagte tomten for Manglerudbadet har, ifølge byggherren, spart både miljø og kostnader ved unødvendig transport i to etapper.

‒ Når vi har to prosjekter med avhengigheter som dette, kan vi gjøre slike grep, sier administrerende direktør i Undervisningsbygg, Rigmor Helene Hansen.

Prosjektleder Per Morten Kals (fra venstre), seksjonssjef Øyvind Lunde-Bergersen i Bymiljøetaten, byråd Victoria Marie Evensen, administrerende direktør Rigmor Hansen i Undervisningsbygg og seksjonssjef Steinar Ingar Gaarden i Undervisningsbygg.

Når totalentreprenør NCC nå starter byggingen av hallen, er det i ferdig ryddet byggegrop. Medregnet merverdiavgift har prosjektet en kostnadsramme på 682 millioner kroner, og Undervisningsbygg regner med å åpne bygget for prøvedrift i juni 2022. Den kommunale byggherren har høy tillit til at totalentreprenør NCC kan levere på både tid og kostnad.

Lite usikkerhet

Manglerud bad og aktivitetshus bygges i en totalentreprise med samspill, og entreprenørs tidlige involvering i prosjektet regnes som en viktig suksessfaktor.

‒ Å bygge et bad er komplisert, og ikke noe vi gjør ofte i Oslo. Samtidig vet vi at mange ikke har lyktes andre steder i Norge, så det har vært viktig for oss å innhente erfaringer fra andre prosjekter og bruke NCCs kompetanse tidlig i prosjektet, påpeker Hansen.

‒ De har i gjennomsnitt bygget et bad i året de siste ti årene, så vi er veldig trygge på at de klarer å holde budsjettet, supplerer prosjektleder Per Morten Kals.

Også nærings- og eierskapsbyråd Victoria Marie Evensen har høye forventninger til kostnadsstyringen på det nye Manglerudbadet.

‒ Vi regner med en usikkerhet på rundt fem prosent her. Vi ser at kostnaden er sammenlignbar med Tøyenbadet, så de to prosjektene kan også kvalitetssikres opp mot hverandre. Det skaper ekstra trygghet, sier hun.

Asplan Viak er også engasjert som samarbeidspartner for prosjekteringen, opplyser Undervisningsbygg.

Utfordrende bygningsfysikk

Noe som vil skille Manglerud bad og aktivitetshus fra mange andre badeanlegg, er nettopp den delen av prosjektet som blir aktivitetshus. Der hvor badet ikke trenger høyden og dybden som det 6.513 kvadratmeter store og tre etasjer høye bygget gir, skal Bydel Østensjø få lokaler til ungdomshus, og Kulturetaten skal ha kulturskole i bygget.

Prosjektet gjennomføres med fossilfri byggeplass, og bygget skal også prestere på høyt nivå når det kommer til energieffektivitet og miljøvennlighet, med krav til passivhusstandard, påkobling til fjernvarmenettet og gjenvinning og lagring av varme.

‒ Det er særlig utfordringer når det kommer til bygningsfysikk i dette prosjektet. I en svømmehall vil det være en viss luftfuktighet og et visst trykk, men så skal man også kunne spille musikk vegg i vegg med dette, med de kravene til akustikk som stilles til et lokale for kulturskolen. Asplan Viak og NCC har gjort et godt arbeid her med å utforme bygget i flere klimasoner, forteller Per Morten Kals.

I tillegg til en rekke kvaliteter inne i bygget, vil Undervisningsbygg etablere et uteområde med blant annet skatepark og parkouranlegg.