Deler av takbuen raste under riving  av Tøyenbadet - som planlagt, sier KID

Onsdag begynte AF Decom rivingen av den ikoniske takbuen på Tøyenbadet i Oslo. Et stykke ut i rivingen knelte de siste delene av taket av seg selv –  kontrollert, understreker byggherre KID.

Administrerende direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Eli Grimsby.

‒ Det var planlagt at buen skulle tas ned i løpet av dagen eller i morgen. Ett scenarie det var tatt høyde for, var at deler av taket kunne falle ned av seg selv. Både plassering av maskin og personell samt sikring av området tok høyde for dette. Arbeidet med å spise seg gjennom taket har gått forholdsvis raskt og det var deler av det gjenstående taket som falt ned tidlig på ettermiddagen i dag, sier Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID).

Fossilfri riving

‒ I Kultur- og idrettsbygg stiller vi krav om fossilfri byggeplass i alle våre prosjekter, både under riving og bygging. Vi ønsker at maskiner og utstyr i størst mulig grad skal være elektriske, men der hvor det ikke finnes elektriske alternativer, som til de største maskinene, aksepterer vi bruk av biodiesel. Også for transporten til og fra byggeplass legger vi vekt på at det skal være fossilfritt. Det er ikke alle maskinene som kan gå på biodiesel, men vi får til mye, også på transport. Vi opplever at bransjen er foroverlente og veldig interessert i å få dette til, sier Grimsby.

Lyser ut grunnentreprisen

Rivearbeidene skal være ferdig tidlig denne høsten, og KID håper å komme i gang med grunnarbeidene så snart tomten er ryddet. Entreprisen på grunnarbeidet til nye Tøyenbadet lyses ut i juni, hvis alt går etter planen.

‒ Vi har ambisjoner om å komme i havn og åpne badet for publikum i 2023.

Byggingen av nye Tøyenbadet har kommet så langt at KID ikke ser muligheter til å fremskynde oppdrag her for å stimulere til aktivitet i byggenæringen, men Grimsby forteller at de ser på en rekke mindre vedlikeholdsprosjekter som kan fremskyndes, samt to større renoveringsprosjekter, Bøler bad og Grünerhallen, som ble lyst ut på Doffin imars.

Under rivingen av takbuen var også byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, Victoria Marie Evensen, og byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Marian Hansen, til stede sammen med KID-sjefen.

Ryggraden i svømmetilbudet

Oslo-byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Marian Hansen.

Byrådene er opptatte av å få på plass det nye Tøyenbadet så snart som mulig.

‒ Tøyenbadet er selve ryggraden i Oslos svømmetilbud, både til idrett, svømmeopplæring og for publikum. Det tar selvfølgelig mange år å bygge ny hall, og det er et komplisert prosjekt, men det blir et dramatisk mye bedre anlegg, og noe som er nytt for oss er at det blir et svømmeanlegg med egen flerbrukshall i kjelleren, sier Rina Marian Hansen.

Byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, Victoria Marie Evensen.

Byrådskollega Victoria Marie Evensen er enig med KID-sjef Eli Grimsby når hun sier det er vemodig å se takbuen rives, men understreker at Tøyenbadet var modent for erstatning.

‒ Det ble gjort en tilstandsvurdering på det gamle badet, og vi kom frem til at vi måtte bygge nytt. Dette er et viktig prosjekt for oss og for byen, og nå blir det viktig å holde kostnadsrammen og fremdrift i prosjektet, sier hun

Les mer om nye Tøyenbadet på KIDs hjemmesider.

Foreløpig skisse av hvordan det nye Tøyenbadet kan se ut. Illustrasjon: Asplan Viak