Ill. Ole Roald AS Arkitektur

NCC tildelt kontrakt for utvikling av ny svømmehall på Langhus

NCC er av Ski kommune tildelt kontrakt for utvikling av ny svømmehall på Langhus. 

NCC og Ski kommune starter nå opp utviklingsarbeidet sammen med samarbeidspartnere. Svømmehallen er planlagt åpnet i 1. kvartal 2022 og utføres i samspill gjennom to faser: Utviklingsfase og byggefase. Den totale kostnaden er estimert til 450 millioner kroner og det er utviklingskontrakten NCC nå har signert med Ski kommune.

- NCC har lang erfaring og kompetanse innen utvikling og bygging av bade- og svømmeanlegg. NCC-prosjekter som Røykenbadet i Røyken, pågående Manglerud Bad i Oslo og Rud svømmeanlegg i Bærum og en rekke svenske badeanlegg, er prosjekter hvor Ski kommune får fordel av selskapets spesialisering på bade- og svømmeanlegg og NCCs nisjekompetanse innen samspill og tidlig fase, heter det i en pressemelding fra selskapet.

- Svømmeanlegg er et spesialisert satsningsområde for oss i NCC. Vi er Nordens største entreprenør innen segmentet med egne utprøvde tekniske løsninger og arbeidsprosesser. Vårt interne spesialistteam kommer sammen med et kompetent eksternt rådgivningsmiljø jobbe målrettet med å tilby et attraktivt svømmeanlegg for Ski kommune, sier Are Strøm, leder for NCC Building Norge. 

Utviklingskontrakten NCC nå har signert er første fase – utviklingsfasen. Utviklingsarbeidet starter opp omgående.

- Tidlig involvering av samtlige prosjektdeltakere på tvers av disipliner, fag og roller er selve nøkkelen i arbeidet vårt. Vi har gått fra å være en tradisjonell entreprenør til å bli en entreprenør som er spesialisert på å utvikle prosjektene vi skal bygge sammen med kunde, brukere og samarbeidspartnere, sier Are Strøm. 

Den nye svømmehallen er tilrettelagt for å fremme helse og trening, og vil inneholde følgende:
- Trenings- og konkurransebasseng, 50x25 m.
- 2 stk opplæringsbasseng, 8x12,5 m.
- Stupetårn, 10 m.
- Tribuner til 550 personer
- Diverse sosiale rom
Bygget har et romprogram på ca. 9997 kvadratmeter BRA inklusive tekniskarealer. Arbeidet med den første fasen starter omgående og det nye badeanlegget forventes stå klart i løpet av første kvartal 2022.

Signering av utviklingskontrakt for Langhus svømmehall. fv. Are Strøm, leder for NCC Building Norge og Jane Short Aurlien, Rådmann Ski kommune. Foto: Karin Hanstensen/Østlandets blad