Byråd for byutvikling i Oslo, Arild Hermstad, slår tilbake mot kritikk fra bransjen. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB
Byråd for byutvikling i Oslo, Arild Hermstad, slår tilbake mot kritikk fra bransjen. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB

Slår tilbake mot bransjens boligpåstand: – Direkte feil

Byråd for byutvikling Arild Hermstad slår tilbake mot bransjens påstand om at Oslo kan miste 5.000 boliger dersom en ny kommuneplan blir vedtatt.

En rekke boligbyggere gikk torsdag kveld hardt ut mot forslaget til ny kommuneplan. De mener den vil forverre situasjonen for boligkjøperne. 

– Forslaget vil strupe boligbyggingen. Oslo kan miste 5.000 sårt tiltrengte leiligheter, sa konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS i en pressemelding. Han uttalte seg på vegne av 24 av de største boligbyggerne i Oslo, som gikk samlet ut mot kommunens forslag til boligplan for Oslo.

Byrådet i Oslo reagerer  og mener bransjens påstand er feil.

– Forslag til ny arealdel til kommuneplanen legger til rette for 120.000 nye boliger i Oslo og tar hensyn til bokvalitet og miljø. Jeg er overrasket over at utbyggerne feilaktig hevder at byen vil miste 5.000 boliger hvis denne planen blir vedtatt. De burde vite at de planprosessene som allerede har kommet langt, ikke vil bli endret med en ny arealdel, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad i en melding.

Byrådet opplyser at planer vedtatt etter 2015, der arealformål er likt, ikke vil påvirkes av en ny kommuneplanens arealdel. Pågående prosesser, hvor det er avklart utnyttelsesgrad, vil heller ikke påvirkes ikke av denne planen, skriver byrådet i meldingen.

– Det faller på sin egen urimelighet når profesjonelle utbyggere mener at forslaget vil endre spillereglene for allerede vedtatte og igangsatte planprosesser. De vet bedre, for det er ikke første gang at overordnede planer revideres, sier byråden videre.

– Jeg er glad for all debatt og alle innspill som kommer til dette forslaget, men når utbyggerne går så massivt ut med direkte feil, så er det nødvendig å korrigere bildet, legger byråden til.

Ifølge Hermstad er ett av de viktigste forslagene til endring å flytte kvalitetskrav og utnyttelsesgrad fra retningslinjer til bestemmelser. 

– Samtidig viderefører vi i hovedsak utnyttelsesgraden fra kommuneplanen fra 2015, skriver byrådet. 

– Det blir tydeligere hvilke rammer og føringer som bystyret allerede har vedtatt, og dermed enklere for utbyggerne å forholde seg til dem uten å bruke ressurser på å forhandle. Det vil igjen bidra til å redusere saksbehandlingstiden hos Plan- og bygningsetaten, ikke øke den slik bransjen hevder, mener Hermstad.