Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom (f.v.), Daniel Kjørberg Siraj i OBOS og Hilde Vatne i JM Bolig Norge frykter at Oslo vil miste flere tusen boliger hvis den nye kommuneplanen blir vedtatt. Foto: Hampus Lundgren

Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom (f.v.), Daniel Kjørberg Siraj i OBOS og Hilde Vatne i JM Bolig Norge frykter at Oslo vil miste flere tusen boliger hvis den nye kommuneplanen blir vedtatt. Foto: Hampus Lundgren

Advarer sterkt mot ny kommuneplan: – Oslo kan miste 5.000 nye boliger

En rekke boligbyggere mener forslaget til ny kommuneplan vil forverre situasjonen for boligkjøperne. – Forslaget vil strupe boligbyggingen. Oslo kan miste 5.000 sårt tiltrengte leiligheter.

Det sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS i en pressemelding. Han uttaler seg på vegne av 24 av de største boligbyggerne i Oslo, som nå går samlet ut mot kommunens forslag til boligplan for Oslo.

– Hvis planen blir vedtatt av politikerne, vil nær 30 prosent av de rundt 19.000 boligene som er planlagt i 39 boligprosjekter i Oslo forsvinne de neste fem til ti årene. I tillegg vil det bli kuttet boliger i en rekke prosjekter i regi av andre utbyggere. Dette kommer på toppen av den kraftige nedgangen i boligbyggingen de siste årene, skriver de i en felles pressemelding.

– Det er først og fremst nye begrensninger til høyder og utnyttelse av tomtene som vil bremse byggingen i prosjekter som allerede har kommet langt i planleggingen. Kommunen har dessverre ikke vært i dialog med byggebransjen i denne saken. Det ser vi tydelig konsekvensen av nå. Det er ingenting i dette forslaget som tyder på at boligforsyning er prioritert. Og etterslepet er allerede stort. Vi har beregnet at det akkumulerte boligunderskuddet i Oslo siden 2014 allerede er på nesten 12.000 boliger, sier OBOS-sjefen i meldingen.

Administrerende direktør Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom er også bekymret for hva forslaget vil bety for miljø- og klimasatsingen i Oslo.

– Vi tolker planen som en nedprioritering av bygging rundt kollektivknutepunkter. Det mest bærekraftige vil være å utvikle byen slik at flest mulig kan bo nær et knutepunkt, sier Grimstad via pressemeldingen.

– Med dagens reguleringstakt, som har vært rundt 1.500 boliger årlig de siste fem årene, vil vi ikke være i nærheten av å bygge de 50.000 boligene byen trenger. At folk kan eie sin egen bolig er en avgjørende faktor for å styrke velferden i samfunnet vårt. Denne planen peker dessverre i feil retning, mener Hilde Vatne, administrerende direktør i JM Bolig Norge

Utbyggerne mener den foreslåtte planen heller ikke vil løse utfordringene med lang saksbehandlingstid.

– Detaljeringsnivået det legges opp, og vektleggingen av subjektive kvalitetskrav, vil mest sannsynlig gjøre det svært vanskelig å kutte ned på tiden det tar å få gjennom en byggesak. Da dagens kommuneplan ble vedtatt i 2015 ble det sagt at tydeligere krav skulle redusere behandlingstiden, men erfaringene åtte år senere viser at det går i feil retning, sier Sverre Molvik, administrerende direktør i Selvaag Bolig.

Disse aktørene stiller seg bak kritikken av den foreslåtte kommuneplanen:
Stor-Oslo Eiendom, JM Bolig Norge, Bane Nor Eiendom, OBOS, Selvaag Bolig, Løvenskiold Eiendom, Skanska, Nordr, Fredensborg bolig, Økern Sentrum, Solon Eiendom, Neptune Properties, Mustad Eiendom, Hav Eiendom, Møller Eiendom, Avantor, Aspelin Ramm, Eiendomsspar, Union boligfond, Bonava, Agate Utvikling, USBL, Storebrand Eiendom og KLP Eiendom.