Skanska som forventet

Skanskas rapport for første kvartal viser en samlet omsetning på ca 2,24 milliarder kroner. Dette er en reduksjon på 22 %, som er på linje med den generelle nedgangen i markedet.

Driftsresultatet (EBIT) for Skanska Norge endte på 3,2 % mot 3,0 % i 2008.

Skanska Norge

Omsetningen for entreprenørvirksomheten ble på 2,2 milliarder kroner, mens resultat før skatt (EBT) var 75 millioner kroner. Konsernets likviditet er opprettholdt gjennom kvartalet, og reduksjon i finansnetto skyldes lavere rentenivå og endrede beregningsmessige forutsetninger. Resultatutviklingen i igangværende prosjekter er tilfredsstillende.

Nedgangen i byggmarkedet er blitt som forventet og vi ser hittil en begrenset effekt for vår virksomhet av regjeringens krisepakke.

- Det er ingen tvil om at vi er inne i en endret markedssituasjon, men det er fortsatt svært mange, store og for oss interessante anleggsprosjekter som kommer i nær fremtid. Det er imidlertid stor konkurranse og press på prisene både innen bygg og anlegg, uttaler Geir M. Aarstad, adm. direktør i Skanska Norge AS. - Ordretilgangen har vært lav i første kvartal, men vi merker en positiv utvikling. Vi har vunnet flere offentlige byggeprosjekter siste tiden. Til nå i år har vi for eksempel skrevet kontrakt på syv skoleprosjekter rundt omkring i landet. Forrige uke ble også første spadetak tatt på nytt kontorbygg for Oljedirektoratet i Stavanger, hvor Skanska har en kontrakt på ca 200 millioner kroner, sier Aarstad.

Selskapets ordrereserve er ved utgangen av mars 09 ca 6,7 milliarder mot 9,0 milliarder tilsvarende i fjor.

- Vi har gjort nødvendige tilpasninger av bemanningen, som nå er redusert med 602 årsverk siden oktober 2008. I tillegg har vi for tiden 190 permitterte medarbeidere, avslutter Aarstad.

Skanska Bolig

- Det har vært en betydelig bedring i boligmarkedet så langt i år sammenlignet med 2008. Vi er fornøyde med salget i første kvartal og antall usolgte ferdigstilte boliger er redusert betydelig. Vi regner nå med at det vil bli lagt ut nye prosjekter for salg i resterende del av året, forteller salgs- og markedssjef Margrethe Kielland.

Omsetningen for Skanska Bolig endte på 153 millioner kroner og et resultat før skatt på -13 millioner kroner. Den negative utviklingen i resultat før skatt fra 2008 til 2009, skyldes hovedsaklig at 2008 inkluderte en gevinst for salg av tomt på 42 millioner kroner. Videre har Skanska Bolig med effekt fra 1. januar 2009 sluttet å aktivere finanskostnader i prosjekter under utvikling der reguleringsplan foreligger. Denne aktiveringen forbedret netto finanskostnader med 5 millioner kroner i første kvartal 2008.

Konsernet

For Skanska-konsernet under ett var det en liten nedgang i omsetning fra 31,5 til 30,9 milliarder svenske kroner. Innen byggevirksomheten var omsetning på stedet hvil målt i svenske kroner, men ned 12 prosent målt i lokal valuta.

Driftsresultatet oppgis til 675 millioner svenske kroner (1.080). I tallene for 08 lå en betydelig salgsgevinst inne, så konsernet har faktisk en bedret lønnsomhet hittil i år.

- Flertallet av Skanskas markeder blir fortsatt påvirket av konjunkturnedgangen og turbulensen på de finansielle markedene. Ordreinngangen falt med 30 prosent i kvartalet (37 prosent i lokale valutaer), en noe mindre nedgang enn tallene som tidligere har blitt presentert. Med bakgrunn i ordreinngangens utvikling opprettholder vi synet på at voluminnskrenkningen i 2009 beregnes å bli 10 prosent i lokal valuta, sier konsernsjef Johan Karlström i Skanska i en kommentar.

Her finner du hele kvartalsrapporten.