Konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød. Foto: Skanska

Konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød. Foto: Skanska

Skanska sertifiserer sine prosjekteiere og ledere i Verdistyrt prosjektutvikling

Skanska setter nå i gang en sertifisering av sine prosjekteiere og ledere i Verdistyrt prosjektutvikling. I løpet av de nærmeste månedene skal nærmere 100 ansatte gjennom sertifiseringen.

– For Skanska er det avgjørende for å sikre konkurransekraft og kunne levere de beste prosjektene til våre kunder at vi driver systematisk og kontinuerlig utvikling av vår prosjektkompetanse. Vi har en ambisjon om å være Norges fremste innen store og komplekse byggeprosjekter, og er derfor nødt til å ha et kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling, sier Ståle Rød, konsernsjef i Skanska Norge, i en pressemelding.
– Verdistyrt prosjektutvikling har gitt så gode resultater for kunder, brukere og leverandører at det bør bli en bransjestandard for utvikling og styring av større prosjekter. Ved å sertifisere våre prosjekteiere og ledere sikrer vi at vi er enda bedre rustet til å håndtere kompliserte byggeprosjekter på en effektiv og profesjonell måte, legger Rød til.