Powerhouse Brattørkaia i Trondheim er et internasjonalt forbildeprosjekt. Nå tas hele Powerhouse-konseptet internasjonalt. Foto: Ivar Kvaal / Powerhouse

Powerhouse Brattørkaia i Trondheim er et internasjonalt forbildeprosjekt. Nå tas hele Powerhouse-konseptet internasjonalt. Foto: Ivar Kvaal / Powerhouse

Skanska og Snøhetta tar Powerhouse til utlandet – Entra og Asplan Viak går ut

Powerhouse-samarbeidet blir et internasjonalt konsept. Powerhouse-partnerne Entra og Asplan Viak, som ikke har internasjonale organisasjoner, trer da ut av samarbeidet.

Det skriver Powerhouse i en pressemelding torsdag.

Etter flere år med internasjonal oppmerksomhet rundt Powerhouse, ønsker nå Snøhetta og Skanska å ta konseptet ut i verden.

Snøhetta, Asplan Viak, Entra og Skanska har sammen med miljøstiftelsen Zero realisert flere internasjonale forbildeprosjekter i Norge. Under FNs klimatoppmøte i Glasgow i 2021 ble Powerhouse Brattørkaia utstilt som et forbildeprosjekt på hvor klimasmarte bygg kan være.

– Da Powerhouse ble lansert, var energibruken i store næringsbygg ofte 150 kilowattimer per kvadratmeter, og det ble sett på som bra. Da vi presenterte ambisjonene på hva vi ville med Powerhouse, ble det ristet på hodet fra flere kanter. Nå har samarbeidet blant annet levert Powerhouse Brattørkaia, som har et energibehov på cirka 15 kilowattimer per kvadratmeter, og vi har sammen vist at vi kan gjøre næringsbygg og skoler til klimasmarte plusshus, sier konsernsjef Ståle Rød i Skanska.

Powerhouse ble etablert i 2010 med mål om å utvikle og realisere bygninger som produserer mer elektrisitet enn de bruker i løpet av sin levetid.

Etter å ha gjennomført flere Powerhouse-prosjekter i Norge, vil nå Snøhetta og Skanska gjøre Powerhouse til eksportvare. Asplan Viak og Entra, som kun har Norge som virksomhetsområde, går da ut av samarbeidet.

– Vi er stolte over å være medgrunnlegger og alt vi har fått til sammen, og heier på at den viktige kunnskapen bak Powerhouse nå tas ut i verden, sier administrerende direktør Elisabeth Tørstad i Asplan Viak i pressemeldingen.

– Powerhouse-samarbeidet har vært en fantastisk reise som har bidratt til å heve kompetansenivået og bryte grenser i forhold til hva vi tidligere trodde var mulig å oppnå med bygg. Sammen har vi blant annet vært med på å realisere Powerhouse Kjørbo og Powerhouse Brattørkaia – bygg som er forbildeprosjekter i Norge, men også internasjonalt. Erfaringene fra Powerhouse-samarbeidet har gitt oss kunnskap og læring som blir viktig på Entras ferd mot å bli et netto klimanøytralt selskap innen 2030. Det er riktig og viktig å eksportere den unike kompetansen Powerhouse har bidratt til internasjonalt, samtidig som det er helt naturlig at vi takker for dansen nå. Vi vil fortsette å heie på aktørene, og vi håper og tror at Powerhouse har et stort potensial også internasjonalt, sier Sonja Horn, administrerende direktør i Entra.

Zero er med videre i samarbeidet, og vil, ifølge pressemeldingen, fortsatt delta aktivt med sin kompetanse og erfaring fra mange år med innspill til utvikling av klimatiltak og virkemidler.

– Vi i Zero er stolte over å være en del av dette gode samarbeidet, og ser fram til å bidra til at Powerhouse fortsatt skal være en spydspiss på klimavennlige bygg, sier Zero-leder Sigrun Gjerløw Aasland.

– Noe av det viktigste vi har lært gjennom Powerhouse er verdien av og behovet for at alle partene sitter rundt det samme bordet helt fra starten av når vi skal realisere virkelig ambisiøse klimabygg. Jeg tror vi alle kan si at vi har hatt stor nytte av hverandre i Powerhouse-samarbeidet, supplerer Tor Olav Mork Mørseth, daglig leder i Snøhetta Oslo og styreleder i Powerhouse.

På Lade i Trondheim bygges nå verdens første Powerhouse boligprosjekt med totalt 200 leiligheter, hvor karbonfotavtrykket skal være 70 prosent lavere enn ved et konvensjonelt boligprosjekt.