Daglig leder i Powerhouse, Rune Stene. Foto: Powerhouse

Powerhouse styrer mot Paris

På Zerokonferansen markerer Powerhouse-samarbeidet ti år med samarbeid og innovasjon. Vi er stolte av det vi har skapt så langt, men både vil og må få til mer. Målet er å designe og bygge i tråd med Paris-avtalen – vi kaller det «Powerhouse Paris Proof».

Artikkelforfatteren

Rune Stene er daglig leder i Powerhouse-samarbeidet.

Opprinnelig startet Powerhouse som et samarbeid som skulle designe og realisere bygg som er netto energi-positive over sitt livsløp. Dette betyr at vi må regne inn all energi som kreves for til bygging, transport, produksjon av materialer, og drift og riving av selve bygget, i et konservativt livstidsestimat på seksti år. Ambisjonen vår var at et Powerhouse skulle produsere mer grønn energi over sitt livsløp enn all energien det brukt.

Skepsisen til om denne ambisiøse plusshus-definisjonen lot seg gjennomføre i praksis var stor. Men ti år senere har vi bevist at det er mulig, og i dag er det fire Powerhouse-bygg i drift. Nå ønsker vi å høyne ambisjonene ytterligere. Vi skal ikke bare bygge energipositive bygg, men også etterhvert karbonnøytrale bygg i takt med det som kreves for å nå målene i Parisavtalen, stadfestet av IPCC til 1,5 grader. For å nå dette målet, må verdens, og ikke minst bygningers karbonavtrykk avta raskt hvert år frem til 2050, og deretter gå under null.

Materialenes revolusjon

Med vårt nye «Powerhouse Paris Proof»-konsept vil vi fra nå av designe bygninger som etterlever reduksjonsmålene i Paris-avtalen. Definisjonen angir et maksimalt og totalt CO2-utslipp per kvadratmeter, inklusiv byggefase, energi i drift, materialer og avhending. Energieffektivisering og energiproduksjon har byggenæringen i Norge etter hvert blitt ganske gode på. Fossilfrie byggeplasser er også innenfor rekkevidde.

Utfordringen kommer i større grad på materialsiden, hvor vi må tenke radikalt nytt om vi faktisk mener at 1,5-gradersmålet skal opprettholdes – og etterleves. En bygnings CO2-avtrykk avhenger nemlig av mange faktorer, alt fra konstruksjon, materialbruk, transport og drift. Valg av materialer, er én av de aller viktigste bidragsyterne, og kan bidra med over 50 prosent av en bygnings CO2-avtrykk under byggets livsløp. For oss har det blitt tydelig at vi må øke vår kompetanse og forsterke vårt fokus på byggeskikk og byggematerialer om vi skal bygge i takt med kravene i Paris-avtalen.

Fra energieffektive bygg til fleksible nabolag

Energieffektivisering og fornybar energiproduksjon har vært høyt på agendaen for Powerhouse-samarbeidet fra dag én, og det skal det fortsette å være. Samtidig ønsker vi å se energisystemet i et nabolagsperspektiv. Det er vår oppfatning at deling av energifunksjoner mellom bygg har et stort klimapotensial, og kan fungere som et sterkt økonomisk insentiv for utbyggere og energiprodusenter.

Vi tror på å utnytte lokal fornybar energi lokalt. I utviklingsprosjektet Microgrid Brattørkaia i Trondheim har vi testet dette med gode resultater. Her blir byens elbusser ladet med overskuddstrømmen fra Powerhouse Brattørkaia. Det beste vi kan gjøre fremover er å klargjøre byggene for energideling, inntil myndighetene åpner for lokale løsninger og konsepter.

Den mest klimaeffektive kvadratmeteren

Teknologi i bygg er et omfattende tema. Fra vårt ståsted handler det om å skape de mest attraktive og klimaeffektive kvadratmeterne. Gjennom veilederen Smart by Powerhouse retter vi søkelyset på samspillet mellom teknologi, klima og mennesker. Godt planlagt robusthet i areal og romplan, uten at dette går på bekostning av initiell brukskvalitet, kan være et tiltak for å sysselsette leiearealet over en større del av levetiden.

Med støtte i ulike teknologier vil man kunne aktivisere leieareal over en større del av døgn/uke/år ved sambruk og/eller flerbruk. I definisjonen «Powerhouse Paris Proof» er det rom for å teste nye, fleksible løsninger som bidrar til reduserte utslipp.

Grunn til optimisme

Da vi startet opp Powerhouse-samarbeidet i 2010, var energipositive bygg over livsløpet noe av det mest ambisiøse målet vi kunne tenke oss. Med samarbeid og kunnskapsdeling fikk vi det til. Vi ser nå at stadig flere søker klima-ambisiøse produkter og løsninger. Med «Powerhouse Paris Proof» har vi lagt lista på nytt, ikke for de neste ti år årene, men for de neste femti år.

Det er mange veier som skal føre oss til Paris, og vi kjenner til flere av dem, men ikke alle. Vi i Powerhouse har staket ut vår nye kurs, og gir oss ikke før vi er i mål.