Karoline Veum Solberg (t.v.) og Emilie Marley er nye miljørådgivere i Entra. De skal hjelpe eiendomsselskapet med å redusere utslipp av klimagasser betraktelig innen 2030.
Karoline Veum Solberg (t.v.) og Emilie Marley er nye miljørådgivere i Entra. De skal hjelpe eiendomsselskapet med å redusere utslipp av klimagasser betraktelig innen 2030.Foto: Entra.

Entra styrker miljøteamet

Karoline Veum Solberg og Emilie Marley er ansatt som miljørådgivere i Entra. De kommer fra henholdsvis Sweco og Aas-Jakobsen.

– Vi er svært fornøyde med å ha fått med på laget to faglig dyktige og engasjerte rådgivere som skal hjelpe oss med å nå våre hårete miljømål, sier Per Ola Ulseth, direktør prosjektutvikling i Entra, i en pressemelding.

Han peker på at Entra skal være klimanøytrale innen 2030. For å nå dette målet skal eiendomsselskapet redusere sine utslipp av klimagasser med 70 prosent i eksisterende portefølje og med hele 80 prosent i nye prosjekter.

Kommer fra Sweco

Karoline Veum Solberg er utdannet sivilingeniør fra NTNU med spesialisering innen energi og miljø. Hun er i tillegg utdannet som Breeam-Nor revisor og Breeam In-Use revisor.

Solberg kommer fra stillingen som energi-, miljø- og bærekraftsrådgiver i Sweco. Her har hun jobbet de siste seks årene, hvorav de siste tre årene som gruppeleder for energi- og miljøgruppen til Sweco Oslo.

– Jeg opplever Entra som best i klassen med en svært ambisiøs og spennende miljøstrategi. Det var en viktig årsak til at jeg ønsket meg hit, sier Solberg.

Engasjert

Solberg beskriver seg som svært engasjert og opptatt av klima med et ønske om å bidra til en grønn omstilling innenfor bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen.

– Da jeg startet som rådgiver var det stort fokus på energi i bygg, men de siste årene har det i tillegg blitt et økende søkelys på klimagassreduksjon, avfallsminimering og sirkulær økonomi i bransjen – og det er gøy og viktig, sier Solberg.

Solberg skal primært jobbe med Entras utviklingsprosjekter, mens hennes nye kollega, Emilie Marley, skal jobbe hovedsakelig med forvaltning og drift av eksisterende eiendomsportefølje, opplyser Entra i meldingen.

Seks år hos Aas-Jakobsen

Marley er sivilingeniør fra NTNU med spesialisering innen bygg- og miljøteknikk. Hun har de siste seks årene jobbet som rådgivende ingeniør bygg i Aas-Jakobsen med alt fra små midlertidige konstruksjoner til megakonstruksjoner som Çanakkale Bridge – verdens lengste hengebro, skriver Entra i meldingen.

– Som Karoline, så har også jeg et stort engasjement rundt klima og miljø. Det blir spennende å jobbe systematisk med å øke andelen grønne bygg i Entras portefølje og medvirke til å redusere utslipp av klimagasser fra drift. Jeg liker å bryte ned langsiktige mål til konkrete delmål i en tiltaksplan som må følges opp og gjennomføres. Skal vi nå våre langsiktige og tøffe mål om å bli et klimanøytralt selskap, så innebærer det at vi må ta mange mindre steg underveis, sier Marley.

Vil konkretisere strategien

Entras nye rådgivere mener tiden er moden for å konkretisere strategien og sørge for at alle de gode tiltakene blir gjennomført. Dette støttes av prosjektutviklingsdirektøren.

– For å bli et klimanøytralt selskap vil det være gjensidig viktig å iverksette miljøstrategiene både i drift og i prosjektene våre. Det krever laginnsats og en høy prioritering i alle deler av organisasjonen. Jeg er sikker på at Emilie og Karoline vil være viktige bidragsytere og sparringspartnere for hele selskapet i denne prosessen, sier Per Ola Ulseth.