Powerhouse Drøbak Montessori Ungdomsskole

Foto: Frode AgaFoto: Frode AgaFoto: Frode AgaFoto: Frode AgaFoto: Frode AgaFoto: Frode AgaFoto: Frode AgaFoto: Frode AgaFoto: Frode AgaFoto: Frode AgaFoto: Frode AgaFoto: Frode AgaFoto: Frode AgaFoto: Frode AgaFoto: Frode AgaFoto: Frode AgaFoto: Frode Aga

Et av suksesskriteriene for Powerhouse Drøbak Montessori Ungdomsskole, var at en av elevene foreslo å trekke bygget opp i hjørnet av tomta, slik at det ble frigjort en stor og åpen plass foran bygget.

Fakta

Sted: Drøbak

Prosjekttype: Skolebygg

Kontraktssum eks. mva.: 26,5 millioner kroner

Byggherre: Drøbak Montessori Ungdomsskole

Totalentreprenør: Skanska Norge Region Øst

ARK/LARK: Snøhetta

Rådgivere: RIE: Heiberg og Tveter l RIV, RIGeo, RIByFy, RIMiljø og Powerhouse-regnskap: Skanska Norge l RIB: Dr. Techn. Kristoffer Apeland

Underentreprenører og leverandører: Grunn & Utomhus: Pro Landskap l Elektro: Abicon l Rør: Bravida l Ventilasjon: Randem & Hübert l Bæresystem og stål: Ipoa l Vinduer: NorDan l Glass og aluminium: Alupoint l Dører: Daloc l Lås og beslag: Trioving l Foldevegg: Sigmund Olsen Agentur l Systemhimling, vegg og spanskvegg: Acusto l Solskjerming: Kvint Blendex l Kjøkken og innredninger: Sørlie Prosjektinnredninger l Limtre, precut, tretakstoler: Jatak Are Brug l Maling: Malermester Buer

Skanska Norge AS, skoleledelsen, lærere og elever har vært aktivt med i utviklingen av prosjektet, ifølge prosjektleder Peder Lunde i Skanska Norge AS DK-Øst.

– Et av de viktigste innspillene til prosjektet, var plassering av bygget. Her var det en av elevene som foreslo å trekke bygget helt opp i hjørnet av tomta for å kunne komme nærmere skogen og få en stor, åpen plass foran bygget. Dette ble på mange måter et av suksesskriteriene for prosjektet, sier Lunde til Bygge-industrien.

Han forteller at i et Powerhouse er det viktig å prosjektere bygget ferdig før man starter med byggingen.

– Dette fordi man er avhengig av å få energiregnskapet til å gå opp før man setter i gang. Dette gjorde også byggearbeidet mer effektivt, og det førte til bedre kvalitet, sier Lunde.

Skanska samarbeidet allerede i skisseprosjektet med blant andre Snøhetta på rådgiversiden, noe som dannet grunnlag for et godt samarbeid og samspill med byggherren og prosjekteringsgruppa gjennom forprosjektet og detaljprosjektet.

– Tidlig involvering av entreprenør og rådgivere er viktig, sier prosjektlederen i Skanska.

Grunnforholdene var enkle å forholde seg til. Hele bygget står på sprengsteinsfylling som ligger på fjell.

– Vi måtte ta hensyn til et hundehotell da vi drev med sprengningsarbeidet, på grunn av blant annet valpekull. Vi hadde god dialog med de som driver hundehotellet, så vi løste denne delen av jobben på en fin måte, sier prosjektlederen.

Flere utfordringer

Det har vært flere utfordringer entreprenøren har blitt stilt overfor. Blant annet gjelder dette en komplisert solskive som skjærer gjennom bygningskroppen. Det har også vært veldig høye tetthetskrav med 0,4 luftskifter per time, noe som er spesielt utfordrende i små bygg. Limtredragere med bæring på yttervegger, og solskiva som skjærer gjennom hele bygget, ga mange utfordrende detaljer i forhold til dampsperre, forklarer Lunde.

Mye treverk

Bygget består av mye treverk. Det ga mange av fagarbeiderne nye erfaringer, etter å ha skrudd stål og gips i mange år.

– Men de satte veldig pris på å få denne erfaringen, og slutt-resultatet ble veldig bra. Det har vært viktig å ha fokus på bunnet energi i materialene vi skulle bruke, sier Lunde.

– Måler primærenergi

Daglig leder i Powerhouse, Rune Stene, forklarer at Powerhouse-definisjonen av plusshus tar for seg hele prosessen fra produk-sjon av materialer, bygging og drift til avhending.

– Ulikt andre plusshusdefinisjoner måler Powerhouse primærenergi fremfor levert energi. Dette gjør at man kan sammenligne energi til produksjon av materialer med energi til drift av bygget. Det uunngåelige energibruket til bygging og materialer tilbakebetales gjennom energiproduksjon gjennom livsløpet, sier Stene.

– Verdens første

Montessori-skolen i Drøbak er som nevnt resultatet av et tverrf-aglig samarbeid, hvor Skanska med partnere i Powerhouse-samarbeidet sammen har utviklet gode løsninger rundt tegne-bordet.

– Dette har ført frem til verdens første nybygg som oppfyller energikravene til Powerhouse-definisjonen. Samtidig fungerer skolen også som et sosialt og pedagogisk redskap, oppbygd rundt miljø- og energikonseptet som det sentrale formgivende elementet, sier Stene, og legger til at Montessori har bevist at det er fullt mulig å bygge en skole som tilfredsstiller kravene til fremtidens bærekraftige bygg, selv med små økonomiske midler.

– Å bygge med svært høye miljøkvaliteter er absolutt en for-svarlig og fornuftig investering, både på kort og lang sikt, påpeker Powerhouse-sjefen.

Solceller

Energiproduksjonen til Montessori-skolen kommer fra solceller, også kalt solskive av prosjektaktørene. Dette er en stor limtrekonstruksjon som skjærer gjennom bygningen, med samme hellningsgrad som solcellene.

– Ventilasjonssystemet er basert på fortrengningsventilasjon. Dette er ikke ny teknologi, men den er lite brukt i dagens kontor-landskap fordi den krever stor takhøyde for å fungere. Bygget har ingen form for lokale oppvarmingskilder på romnivå – det bruker kun ventilasjonssystemet og varmen som produseres av mennesker og teknisk utstyr for å regulere temperaturen, sier Stene.

Det er gjort simuleringer, laboratorieforsøk og felttest som tilsier at systemet skal fungere. Skolen har vært i bruk siden februar, altså i de kaldeste ukene i året.

– Tilbakemeldingene så langt er at det fungerer, men det må på-regnes mindre justeringer for å komme helt i mål, opplyser han.

Med i forskningsprosjekt

Skolen er et pilotbygg i forskningsprosjektet LowEx. Det er borehull på 300 meter, og en veldig effektiv varmepumpe med en virkningsgrad på fem. Det vil si at én kilowatt strøm gir fem kilowatt med varme.

– Et mål i LowEx er å undersøke hvordan vi kan optimalisere varmesystemet slik at varmepumpen kan få gode driftsforhold, og lavest mulig temperatur til oppvarming. Når det gjelder materialer og naturlig belysning, har skolen en bindingsverk-konstruksjon bygget med kledning i termofuru med lav bundet energi, god holdbarhet og lite vedlikeholdsbehov. Alle oppholds-rom er plassert langs fasaden, hvor store vinduer sørger for belysningen, noe som reduserer behovet for kunstig belysning, sier Stene


Flere prosjekter