Fra venstre: Salman Saeed regiondirektør i Skanska Eiendomsutvikling, Ingunn Randa konserndirektør boligutvikling storby i OBOS, Thorbjørn-Brevik konserndirektør i Skanska Eiendomsutvikling og Kristine Tveitnes, adm. dir. i OBOS Fornebu. Foto: Skanska

Fra venstre: Salman Saeed regiondirektør i Skanska Eiendomsutvikling, Ingunn Randa konserndirektør boligutvikling storby i OBOS, Thorbjørn-Brevik konserndirektør i Skanska Eiendomsutvikling og Kristine Tveitnes, adm. dir. i OBOS Fornebu. Foto: Skanska

Skanska og OBOS sammen om boligprosjekt på Økern og Fornebu

Skanska og OBOS har signert avtale om joint venture på to forskjellige boligprosjekter i Oslo-området, og skal sammen utvikle og bygge cirka 700 boliger i løpet av de neste årene.

Skanska kjøper seg inn 50 prosent i OBOS-prosjektet Nansenløkka på Fornebu, og OBOS kjøper seg inn 50 prosent i Skanska-prosjektet Økern Park på Økern.

– Samarbeidsavtalen med en solid aktør som Skanska sikrer viktig boligtilførsel til Oslo, samtidig som vi får inn en dyktig partner på Nansenløkka på Fornebu. Dette er viktig for boligforsyningen i Oslos-området og gir våre medlemmer flere muligheter til å kjøpe bolig med forkjøpsrett. Økern Park er også et viktig prosjekt i utviklingen av Hovinbyen, hvor OBOS allerede er svært delaktig med Construction City og flere boligprosjekter. Samarbeidet med Skanska gir oss også mulighet til å tilby flere boliger for salg med våre populære boligkjøpsmodeller Deleie og Bostart, sier Ingunn Randa, konserndirektør boligutvikling storby i OBOS, i en pressemelding.

– Dette er en viktig signering for oss i Skanska. Vi har en tydelig strategi om å satse mer på boligutvikling i partnerskap med andre utviklere, og har hatt god erfaring med det de siste årene. Det er selvsagt veldig gledelig å få med en så stor og ambisiøs aktør som OBOS på laget. Skanska og OBOS har begge høye miljøambisjoner, og jobber målrettet i utviklingen og byggingen av prosjektene våre for å innfri på dette. Samtidig har OBOS spennende konsepter som Deleie og Bostart som vil komme begge prosjektene til gode, sier konserndirektør i Skanska Eiendomsutvikling Thorbjørn Brevik i meldingen.

– Vi gleder oss veldig til å sette i gang samarbeidet med OBOS om Nansenløkka og Økern Park. Det har blitt jobbet veldig godt av tilbudsteamene i begge selskap, og vi ser alle frem til å komme i gang nå, sier Salman Saeed, regiondirektør i Skanska Eiendomsutvikling.

Nansenløkka på Fornebu i Bærum vil bestå av cirka 400 enheter og forventet byggestart er siste kvartal i 2023. Økern Park på Økern i Oslo planlegges for ca 300 enheter og forventet byggestart er siste kvartal i 2025.