Illustrasjon. Bølgeblikk Arkitekter AS

Illustrasjon. Bølgeblikk Arkitekter AS

Skanska bygger helsehus og omsorgsboliger i Lindesnes

Lindesnes kommune og Skanska går nå i gang med å utvikle det innleverte vinnertilbudet til et ferdig forprosjekt for nytt helsehus og omsorgsboliger i Lindesnes.

– Byggene skal blant annet oppføres med utstrakt bruk av tre, ha null klimagassutslipp og produsere mer energi enn det bruker i drift, heter det i en pressemelding.

Lindesnes kommune og valgt entreprenør Skanska Norge AS er nå i gang med samspillsfasen. Det betyr at startskuddet for videreutvikling til et ferdig forprosjekt går i gang.

– Vi blir stadig flere eldre, og det innebærer et behov for flere og bedre tilpassede tjenester. Omsorgsboligene og helsehuset er viktige ledd for å møte det behovet. I tillegg vil helsehuset, som skal huse flere viktige helsetjenester som akuttmedisin og rehabilitering, bli et viktig tilbud for alle innbyggerne i kommunen. Prosjektet har høye klimaambisjoner og kommunen fortjener ros for dette. Nå ser vi fram til å komme i gang med samspillet med kommunen og vi gleder oss til å dele av vår kompetanse og våre erfaringer fra andre plusshus. Sammen skal vi utvikle et flott prosjekt for framtidige brukere, ansatte og for Lindesnes kommune, sier konserndirektør for Bygg i Skanska, Tor Arne Midtskogen i meldingen.

– Arbeidet skal gjøres i tett samarbeid med ulike brukergrupper og utredningsgrupper. Ledere, fagansvarlige, tillitsvalgte, verneombud og lovpålagte kommunale råd skal delta i arbeidet. Innbyggerne skal selvfølgelig involveres og få mulighet til å gi innspill, før saken skal til politisk behandling, forteller rådmann og prosjektansvarlig Kyrre Jordbakke i meldingen.

Hvis kommunestyret går inn for at helsehus og omsorgsboliger skal bygges, vil omsorgsboligene stå klare i 2025/2026 og helsehuset i 2027/2028.

Jordbakke er overbevist om at bygget vil få nasjonal oppmerksomhet for sine klima- og miljøløsninger.

– Vi skal blant annet gjenbruke materialer fra dagens bygg og ha solcellepanel på alle tak. For å optimalisere energiløsningen og redusere energiforbruket, skal det lages en felles energisentral med energieffektiv varmepumpe som henter ut varme fra lokale grunnbrønner. På denne måten vil det planlagte nybygget produsere 20% mer energi enn det bruker og det regnes derfor som et plusshus, forteller han.

Det er Bølgeblikk Arkitekter som er arkitekt. Andre aktører i prosjektgruppen er Grindaker Landskapsarkitekter, Multiconsult, Brannrådgiveren, TT Anlegg, Egeland Rør, OneCo og Agder Ventilasjon.

På Orelunden i Mandal planlegges et helsebygg med 72 nye omsorgsboliger og base for helsepersonell. Omsorgsboligene er planlagt ferdig høsten 2025/vinter 2026.

Samlokalisert med omsorgsboligene planlegges et nytt helsehus. Helsehuset blir et kraftsenter med samlokaliserte helsetjenester rettet inn mot akuttmedisin, behandling, rehabilitering, aktiv forebygging og mestring, samordning og koordinering. Helsehuset planlegges ferdig høsten 2027/vinter 2028.

Illustrasjon. Bølgeblikk Arkitekter AS

Illustrasjon. Bølgeblikk Arkitekter AS