Prosjektet vil bestå av en helt ny nedgravd del under Johan Nygaardsvolds plass, samt den eksisterende østre og vestre paviljongen som er integrert i Høyblokka. Illustrasjon: Team Urbis/Statsbygg
Prosjektet vil bestå av en helt ny nedgravd del under Johan Nygaardsvolds plass, samt den eksisterende østre og vestre paviljongen som er integrert i Høyblokka. Illustrasjon: Team Urbis/Statsbygg

Skanska bygger 22.juli-senter i Regjeringskvartalet

Skanska har signert gjennomføringsavtale for 22.juli-senteret, en utløst opsjon under samspillskontrakten for Statsbygg på Høyblokka i Regjeringskvartalet i Oslo. Arbeidet består av både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

Som en del av Regjeringskvartalet i Oslo skal Skanska nå i gang med byggingen av 22.juli-senteret som skal brukes til utstilling og opplæring etter hendelsene som skjedde 22.juli i 2011. Senteret vil bestå av ca 1.300 kvadratmeter nybygg, samt 700 kvadratmeter eksisterende bygningsmasse som er integrert i Høyblokka. Senteret får en egen separat inngangspaviljong mot Akersgata, skriver de i en pressemelding.

- Dette er et prosjekt vi tar fatt på med stor respekt. Vi er takknemlige for den tilliten Statsbygg viser oss ved at vi skal gjennomføre byggingen av dette minnesenteret som vil ha stor betydning både for de direkte berørte av hendelsene i 2011, men også for de neste generasjonene som skal lære om 22.juli. Som entreprenør passer dette prosjektet oss svært godt med tanke på at det innebærer en miks av både nybygg og rehabilitering av bygg som allerede står der. Rehabilitering av bygg er et viktig strategisk satsingsområde for Skanska. Vi er allerede godt i gang med rehabiliteringen av Høyblokka. Derfor er det ekstra fint at vi også kan bygge 22.juli-senteret som blir en integrert del av dette, sier konserndirektør for byggenheten i Skanska, Tor Arne Midtskogen i meldingen.

Prosjektet vil bestå av en helt ny nedgravd del under Johan Nygaardsvolds plass, samt den eksisterende østre og vestre paviljongen som er integrert i Høyblokka. Byggingen starter opp nå i mai og planlagt overlevering er i starten av juli 2025.

- Vi har hatt et godt samarbeid og et konstruktivt samspill med Statsbygg i arbeidet med Høyblokka, og det er derfor gledelig å kunne videreføre det over til dette prosjektet. Nå ser vi frem til byggestart, sier regiondirektør i byggenheten i Skanska, Terje Nyborg Olsen.