Det nye boligområdet på Vollebekk i Oslo. Foto: Ilja C. Hendel
Det nye boligområdet på Vollebekk i Oslo. Foto: Ilja C. Hendel

OBOS-prisene opp 1,1 prosent i Oslo

Fra mars til april steg prisene for brukte OBOS-boliger med 1,1 prosent i Oslo og 1,2 på landsbasis.

Sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS sier i en pressemelding at økningen var større enn ventet, og godt over snittet for april de ti siste årene. OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo. Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var 79 644 kroner i Oslo i april, og 68.424 kroner på landsbasis.

– Prisene så langt i år har økt mer enn vi hadde ventet. Vi hadde sett for oss at renteøkningene og de høye levekostnadene ville bite hardere. Et sterkt arbeidsmarked, lettelser i utlånsforskriften og lavt boligtilbud synes å ha løftet prisene, sier Monsvold.

Venter flat prisutvikling

Monsvold sier videre at hun tror at de varslede renteøkningene vil føre til at boligprisveksten dempes utover året. Hvor mye veksten dempes vil avhenge av tilbudssiden:

– Vi antar at økte utlånsrenter og fortsatt høye levekostnader vil bidra til en utflating i prisene de neste månedene og noe prisnedgang i høst i tråd med normalt sesongmønster. Vi har tidligere anslått et forsiktig prisfall for året samlet på to prosent for landet og tre prosent i Oslo, men utelukker nå ikke at vi kan få en svak prisoppgang i stedet dersom tilbudet av boliger forblir lavt.

Monsvold peker på lav boligbygging, særlig i Oslo, høy lønnsvekst, stor grad av jobbtrygghet og økt folketilvekst som en motvekt til rentehevingene.

Prispress på boliger

– Den lave boligbyggingen vil bidra til å trekke opp prisene, ikke minst når renten settes noe ned igjen. Det skjer trolig i løpet av 2024, sier Sissel Monsvold i pressemeldingen fra OBOS.

Hun legger til:

– Det er svært uheldig for de som ønsker å komme inn på boligmarkedet framover at boligbyggingen avtar så kraftig som den gjør nå. Rekordlavt antall regulerte boliger, labert nyboligsalg, høye byggekostnader og dyrere boliglån kan føre til boligtørke i hovedstaden om ett til to år.

Hans Anders Skjølberg, administrerende direktør i OBOS Eiendomsmeglere, er ikke overrasket over at prisene fortsetter oppover.

– Meglerne våre melder at det er mange på visningene og budrunder på mange av leilighetene. Sånn sett forventet vi prisoppgang. Volumet er såpass lavt at det er unormalt mange på enkelte visninger, sier han, og legger til at dette gjør at prisene blir presset oppover.

OBOS Eiendomsmegleres administrerende direktør venter seg at tilbudssiden tar seg opp og at prisene vil flate ut i mai og juni.