– Boligkjøperne er avventende, noe som er forståelig med den kraftige renteoppgangen vi har sett, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS. Foto: Erik Burås
– Boligkjøperne er avventende, noe som er forståelig med den kraftige renteoppgangen vi har sett, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS. Foto: Erik Burås

Lavere boligsalg for OBOS i første kvartal

OBOS fikk et resultat før skatt i første kvartal 2023 på 378 millioner kroner, ned fra 674 millioner kroner i første kvartal i fjor.

– Resultatet er som forventet. Boligkjøperne er avventende, noe som er forståelig med den kraftige renteoppgangen vi har sett. Kraftig prisvekst og utsikter til videre rentehevinger påvirker også markedet sterkt, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS i en pressemelding.

I første kvartal 2023 solgte OBOS 430 boliger (brutto), mot 1.172 boliger i første kvartal i fjor.

– Virksomhetsområdet boligutvikling trekker resultatet ned i første kvartal 2023, mens det underliggende aktivitetsnivået for virksomhetsområdene forvaltning og rådgivning, næringseiendom og OBOS-banken leverer på linje med fjoråret, skriver selskapet videre.

– Det viser viktigheten av en diversifisert virksomhet, noe som gjør oss bedre i stand til å håndtere usikre tider. Boligsalget går i dette kvartalet markert ned sammenlignet med fjoråret. I takt med et mer krevende marked har OBOS redusert igangsettingen av boliger, sier Siraj.

I første kvartal 2023 satte OBOS i gang bygging av 431 boliger, ned fra 1.170 boliger på samme tid i fjor. OBOS har ved utgangen av kvartalet 7.402 boliger under bygging, opp fra 7.140 på samme tid i fjor. Salgsgraden er på 67 prosent.

– Antall boliger under produksjon ligger fortsatt på et høyt nivå. Salgsgraden er på et godt nivå, men de nyere prosjektene ser vi er mer krevende som følge av markedssituasjonen og kostnadsbildet, sier Siraj.

Selskapet skriver at de har et langsiktig perspektiv, og vil fortsette å investere i nye byggeprosjekter, tomter, og bygging av ny modulfabrikk i Sverige.

– OBOS har en solid egenkapital og god likviditet som gjør oss i stand til dette. Det er blant annet kjøpt en tomt i Asker for 200 boliger med stort fokus på miljø og sosiale boformer. Samtidig vil vi måtte redusere noe av igangsettingen av nye boliger i takt med markedet, som vi forventer vil være krevende gjennom hele 2023 og inn i 2024. Organisasjonen jobber kontinuerlig med å klargjøre prosjekter for salg og bygging når markeds- og kostnadsutviklingen tilsier det, sier Siraj.

– Etterspørselen etter OBOS’ boligkjøpsmodeller Bostart og Deleie fortsetter å være høy. Det ble solgt 84 boliger med disse modellene i første kvartalet, og det er nå solgt totalt 1.100 boliger med enten Bostart eller Deleie, skriver selskapet.

– I vår store årlige medlemsundersøkelse kommer det frem at våre boligkjøpsmodeller, Bostart og Deleie, er det medlemmene mener er vårt absolutt viktigste bidrag i dagens utfordrende boligmarked. Det gleder meg å se at vi har utviklet et tilbud som gjør det enklere å komme seg inn på boligmarkedet og som er etterspurt, sier Siraj.