Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult (til venstre), og konsernsjef Stein Ivar Hellestad i Skanska Norge. Foto: Johnny Syversen / Norconsult
Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult (til venstre), og konsernsjef Stein Ivar Hellestad i Skanska Norge. Foto: Johnny Syversen / Norconsult

Skanska og Norconsult Digital inngår avtale

Skanska Norge inngår avtale med Norconsult Digital om bruk av Norconsults programvare ISY Project Controls for kalkulasjon og kostnadsstyring.

Det skriver Norconsult i en pressemelding mandag.

I juli 2020 besluttet Skanska Norge å gå til anskaffelse av en ny løsning for kalkulasjon og kostnadsstyring, og etter to år med tett samarbeid mellom Skanska Norge og Norconsult Digital, har Skanska valgt ISY Project Controls, heter det i meldingen.

Norconsult Digitals ISY Project Controls er basert på en skybasert teknologiplattform hvor dataflyten mellom interne fagområder og mellom aktuelle aktører i prosjektet er vektlagt.

Programvare som tjeneste-løsningen gir fortløpende kontroll over inntekts- og kostnadsutviklingen, samt miljømessige konsekvenser og risikoene knyttet til ulike konsepter og endringer i prosjektene. ISY Project Controls har også støtte for modellbasert kalkulasjon og oppfølging med viewer, skriver Norconsult.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Norcosult og bidratt til å utvikle en løsning som gir oss et effektivt kalkulasjons- og økonomistyringssystem, som setter oss bedre i stand til å kalkulere og gjennomføre prosjekter, og hvor det er lagt et godt grunnlag for videre utvikling av løsningen, sier konsernsjef Stein Ivar Hellestad i Skanska Norge i pressemeldingen.

– Norconsult har høye ambisjoner innenfor digitalisering på vegne av våre oppdragsgivere og internt, og Norconsult Digital er en viktig del av dette arbeidet. Vi jobber tett med Skanska i en rekke store infrastrukturprosjekter, og vi er trygge på at også dette samarbeidet vil styrke lønnsomheten og gi høyere effektivitet i hvordan krevende infrastrukturprosjekter løses, kommenterer konsernsjef Egil Hogna i Norconsult.