Konsernsjef Stein Ivar Hellestad i Skanska Norge (fra venstre)  besøkte Byggeplassen med Frode Aga og Arve Brekkhus i Byggeindustrien. Foto: Sindre Sverdrup Strand
Konsernsjef Stein Ivar Hellestad i Skanska Norge (fra venstre) besøkte Byggeplassen med Frode Aga og Arve Brekkhus i Byggeindustrien. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Skanska-sjefen i podkast: – Grådighet og frykt som råder om dagen

Skanska går inn i tøffe tider med god marsjfart og store oppdrag. Men noen områder er vanskeligere enn andre.

I april gikk Stein Ivar Hellestad inn som ny konsernsjef i Skanska Norge. I den siste episoden av Byggeplassen gir økonomen et innblikk i hvordan den første tiden som toppsjef har vært og han forteller om en barndom i Telemark som var preget av både maskiner og anleggsvirksomhet.

– Jeg er oppvokst i Bø i Telemark, i et grustak kan du si. Familiebedriften drev med grus og betong, og der startet jeg å jobbe veldig tidlig. Det ble tidlig kjøring med av maskiner og så videre, mye tidligere enn det som er vanlig i dag, sier Stein Ivar Hellestad.

Til tross for urolige tider både i Norge og utlandet, mener han Skanska står i en god posisjon markedsmessig.

– Vi har en heldig situasjon. Kanskje har vi vært dyktige til å sette oss selv i den situasjonen fordi at vi har klart å få om bord bra med prosjekter det siste halve året. Det var litt spenning rundt det da jeg tok over, for da hadde vi mange store tilbudsprosesser gående. Det var knyttet stor spenning til om vi klarte å lande de. Det har vi klart stort sett på alle, så inngangsfarten til de tøffe tidene for Skanskas del er egentlig ganske god, sier Hellestad.

Men Hellestad sier det er store forskjeller internt, både lokalt og mellom bygg og anlegg.

– Spesielt på eiendomssiden, der vi har fokus på bolig, har det stoppet ganske reelt opp. Jeg ser våre boligkunder sliter med å få prosjektene til å gå sammen, spesielt på grunn av kostnadene, men også fordi at jeg oppfatter at kjøperne sitter på gjerdet. Det er grådighet og frykt som råder om dagen. Frykten går på om du har egen kapital når du skal ta over, og grådigheten går i at du antakeligvis tror at prisen skal ned, sier Skanska-sjefen i podkasten.

– Har entreprenørene merket det verste på boligmarkedet, eller ligger det verste foran oss?

– Jeg tror det verste ligger foran for mange. Det ble startet ganske mange prosjekt for et par år tilbake som går inn for overlevering. Det merker vi i litt andre segment at det er tiltakende konkurranse. Det er langt flere som konkurrerer nå som du ikke har sett før, sier Hellestad.

Men på anleggssiden har Skanska vunnet svært mange prosjekter. De har milliardkontrakter over hele landet, og har nylig hatt oppstart på det store OPS-prosjektet Hålogalandsveien i Nord-Norge til mellom 10 og 11 milliarder. De bygger også på E18 Vestkorridoren mellom Oslo og Bærum, de har store kontrakter i vannforsyningsprosjektet til Oslo kommune og en rekke andre store anleggsprosjekter over hele landet.

– Når er det slutt på kapasiteten til Skanska på anleggssiden?

– Nei, det kan du si. Vi har klart å få overført den kompetansen og kapasiteten vi trengte for å starte disse prosjektene. Samtidig så har vi mulighet gjennom partnere og bruk av blant annet ressurser fra Skanska Slovakia til dels, så vi har kapasitet til å være med i konkurranse fremover, sier Hellestad i podkasten.

Der kan du også høre Hellestad snakke om hvordan han er som leder, hvordan entreprenøren jobber med å nå sine ambisiøse klimamål og hvorfor han mener energisparing i bygg er et klimatak som politikerne bør åpne lommeboka for å støtte.