Illustrasjon: Helse Møre og Romsdal

Skanska og Helse Møre og Romsdal fortsatt ikke enige om pris - varsler dyrere Molde-sykehus

Helse Møre og Romsdal og Skanska er fortsatt ikke enige om en prislapp for det nye sykehuset i Molde, og nå varlser byggherren at prisen på prosjektet kan blir dyrere enn antatt.

- Sammen med Sykehusbygg og Skanska har våre ansatte lykke med å utvikle akuttsykehuset slik at det ligger til rette for gode og framtidsrettede pasienttjenester ved Sykehuset Nordmøre og Romsdal. Nå er vi avhengig av å komme ned på en akseptabel pris for akuttsykehuset, og vi vil jobbe hardt for få landet en avtale med Skanska, sier administrerende direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal i en pressemelding.

I samme melding understreker han at sykehuset skal realiseres, men sier at det fortsatt er en betydelig avstand mellom Skanskas kalkyler og budsjettet som er vedtatt.

Betydelig økning

Helseforetaket forteller at det siden før sommeren har vært jobbet med tiltak for å få ned prisen. I meldingen skriver de at Skanskas pris den gang lå 200 millioner kroner over styringsrammen i prosjektet. Nå skriver leder av prosjektstyret i sykehusprosjektet Johan Arnt Vatnan til styret at det forventer at prognosen for prosjektet vil øke betydelig.

- Den nye kalkylen fra Skanska er for høy og utfordrer rammene som er vedtatt for prosjektet. Vår prosjektledelse og Skanska har derfor sett nærmere på oppbyggingen av kalkylen, og de har jobbet med å benchmarke prosjektet mot andre sjukehusprosjekt. Det danner et viktig grunnlag for å forhandle videre om en akseptabel pris for akuttsykehuset, sier Vatnan i meldingen.

Helse Møre og Romsdal understreker derimot at man er enige med Skanska om at de skal starte forberedende arbeid i desember.

Skanska: Positiv dialog

Skanska på sin side understreker at de mener de har uviklet et godt prosjekt, og har tro på at partene skal bli enige.

- Jeg er glad for at vi sammen med Sykehusbygg og brukerne har klart å utvikle et godt akuttsjukehus på Hjelset som legger til rette for gode og framtidsrettede pasienttjenester i regionen. Det har vært gode og konstruktive prosesser og vi er glad for at partene er enig om at vi har utviklet et godt prosjekt som vi nå jobber målrettet mot å realisere sammen, sier Skanska Norge-direktør Ståle Rød til Byggeindustrien.

Han vil ikke kommentere de pågående forhandlingene, men trekker fram enigheten om å sette i gang med en del av grunnarbeidene for prosjektet.

- Den positive dialogen vi har i prosjektet og trua på at vi skal klare å enes om en avtale for gjennomføring av prosjektet understrekes ved at vi har blitt enige om å å sette i gang forberedende arbeider med å etablere parkeringsplasser, anleggsveier, arbeid med infrastruktur og klargjøring av tomta for kontorrigg og boligrigg, legger Rød til.