Nok en utsettelse for sykehuset på Hjelset

Det nye Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) på Hjelset har hatt en mildt sagt trøblete unnfangelse. Nå er prosessen utsatt - nok en gang.

Torsdag informerte prosjektorganisasjonen i Helse Møre og Romsdal om at den videre prosessen med en ny anbudskonkurranse må ytterligere utsettes. Det betyr at en vanskelig prosess frem mot en byggestart blir enda lenger – og de involverte partene må smøre seg med enda mer tålmodighet før man vet den hvor den videre veien skal gå. Tirsdag ble det også klart at prosjektdirektør Helle Jensen trekker seg.

Som kjent begynner denne utbyggingen å ha en lang historie allerede. Sjelden har vi sett hardere fronter som når lokasjonen av det nye sykehuset i regionen skulle bestemmes. Plasseringsstriden mellom Molde og Kristiansund var knallhard – og følelsene er fortsatt meget sterke i Kristiansund etter vedtaket om å legge sykehuset til Hjelset.

Deretter ble anbudskonkurransen avlyst ettersom tilbudene som kom inn lå langt over hva byggherren hadde beregnet og midlene som var til rådighet. Dette skapte sterke reaksjoner fra entreprenørene, som raste etter avlysningen - også etter at man sa seg villig til å bli med på å kna videre for å kutte kostnader i prosjektet.

Nå har Helse Møre og Romsdal og Sykehusbygg jobbet med den videre veien – og ifølge Sunnmørsposten skulle opprinnelig den nye anbudsrunden kunngjøres inneværende vår, så ble datoen november – som igjen ble utsatt til desember. Nå er dette ytterlige utsatt. De jobber nå med å finne ut hvorfor kostnaden ble høyere enn de først lagt til grunn - og man kan på nåværende tidspunkt ikke si når anbudskonkurransen kommer ut. Det er for tiden en meget stram økonomi i Helse Møre og Romsdal – og antall årsverk skal kuttes kraftig. Man frykter dette også vil gå hardt utover sykehuset - og hva man til slutt vil ende opp med. Noen frykter også for helde den videre prosessen – og når man faktisk får se at en bygging skal komme i gang,

Det er allerede satt i gang forberedende arbeid på tomten – og det er brukt millioner av kroner på utbyggingen så langt i prosessen. En ytterligere utsettelse er selvsagt uheldig både for helseregionen, fremtidige pasienter til det nye sykehuset – og deler av byggenæringen som har investert tungt i prosessen så langt. Det skal bli spennende å se i hvilken form sykehusplanene etter hvert vil bli lagt frem - samt hvordan interessen er i markedet for å ta på seg en slik oppgave – ikke minst sett i forhold til hvordan denne saken er håndtert så langt.