Foto: Skanska

Skanska tar med seg COWI, Arkitema og Ratio arkitekter på det nye sykehuset i Molde

Skanska har valgt å ta med seg COWI AS som rådgiver for bygningsmessige og tekniske fag, og Arkitema Architects i samarbeid med Ratio arkitekter AS som arkitekter i sykehusprosjektet.

– Vi er veldig glad for at vi har fått arkitekter og rådgivere på plass og gleder oss til å samarbeide med Arkitema/Ratio og COWI for optimalisering av løsninger for dette viktige prosjektet, sier prosjektleder i Skanska, Frode Berg i en pressemelding.

Denne uken flytter arkitekter og rådgivere inn på Skanskas Trondheims-kontor «Powerhouse» på Brattørkaia, der Skanska, Sykehusbygg og Helse Møre og Romsdal har sittet samlokalisert siden oktober.

– Med gode arkitektar og rådgivande byggingeniørar på plass kan vi intensivere arbeidet. Målet er å utforme eit framtidsretta akuttsjukehus på best mogleg måte både for pasientar, pårørande og dei tilsette og med dei funksjonane og kapasiteten som er vedtatt, sier prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal i meldingen.

– Vi er stolte og takknemlige over at Skanska har valgt oss som sin samarbeidspartner til dette spennende og viktige samfunnsoppdraget, og vi er ydmyke overfor det store arbeidet som allerede er gjort i prosjektet. Vi vil søke å videreføre de kvalitetene som ligger i prosjektets historikk, og vi gleder oss til å videreutvikle og realisere det nye sykehuset på Hjelset sammen med teamet, sier oppdragsansvarlig arkitekt for Arkitema/Ratio, Anne Guri Grimsby.

Både Cowi og Arkitema/Ratio og har god erfaring fra sykehusprosjekter og samspill. De stiller med kompetanse og erfaringer fra gjennomførte sykehusprosjekt som har direkte overføringsverdi til dette prosjektet. Særlig relevante er Nytt sykehus på Gaustad i Oslo og Nye UNN Narvik i tillegg til Nytt Østfoldsykehus og Nordlandssykehuset. Dette er anlegg som inneholder alle de funksjoner som skal inn på Hjelset.

– Vi er takknemlig for den tilliten Skanska og Sykehusbygg viser oss. Dette samspillsprosjektet er en viktig milepæl for å realisere et bærekraftig og kostnadseffektivt sykehus på Hjelset. Med vår omfattende erfaring innenfor sykehusplanlegging, ser vi frem til et godt samarbeid med Skanska, Arkitema/Ratio og øvrige samspillspartnere, sier Kirsti Engebretsen Larssen, direktør for forretningsutvikling i COWI Norge