Studentboliger mot Nedre Pentagonvei. Illustrasjon: Dyrø & Moen Arkitekter AS.
Studentboliger mot Nedre Pentagonvei. Illustrasjon: Dyrø & Moen Arkitekter AS.

Skal bygge 266 studentboliger på Pentagon

18. mars vedtok Kunnskapsdepartementet å gi tilsagn om tilskudd til 266 nye studentboliger på Pentagon i Ås. Målet er fysisk byggestart i slutten av året.

– Behovet for flere studentboliger ved NMBU har vært stort de siste årene. SiÅs har jobbet hardt sammen med studentdemokratiet ved NMBU for å realisere bygging av flere boenheter til studentene.

Det skriver Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) i en pressemelding.

Regjeringen har lovet å gi SiÅs 95,3 millioner kroner i tilskudd, ifølge pressemeldingen. 

– Midlene skal brukes til å realisere byggetrinn 1, Nedre Pentagonvei 10-16 (nord for Veden). Byggingen av 266 hybler kan starte så snart Ås kommune har godkjent reguleringsplanen, skriver SiÅs videre.

De nye boligene vil være hybler i kollektiv, inspirert av studentboligene i Skogveien, melder SiÅs. 

– Byggeprosjektet vil ha høyt fokus på bærekraft, blant annet ved bruk av massivtre som bærende konstruksjoner i alle nybygg og tilbygg. Det planlegges innflytting i de nye boligene på Pentagon i august 2026. Dette vil gi trygghet for et godt botilbud og et flott bomiljø i årene fremover, heter det i meldingen.