Får 324 millioner til studentboliger i Oslo og Lillestrøm

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) har fått tilsagn om 324 millioner i tilskudd fra regjeringen til byggingen av totalt 818 studentboliger.

Boligene kommer i Sognsveien 102 og Gjerdrumsvei 10 i Oslo, og i Nesgata 6 i Lillestrøm, skriver SiO i en pressemelding.

— Dette er en gledens dag for studentboligbyggingen vår. Dette bidrar til at vi kan bygge flere, etterspurte studentboliger i og rundt Oslo, sier Andreas Eskelund, administrerende direktør i SiO i meldingen.

Det er stor etterspørsel etter studentboliger i Osloområdet, og i fjor sto mer enn 7000 studenter på venteliste for studentbolig til studiestart. Over halvparten av tilskuddet til SiO går til Nordberg Studentby i Sognsveien 102.

Her skal det bli 462 nye studentboliger, fordelt på 417 ett-roms leiligheter, 9 to-roms leiligheter og 9 fellesskapsløsninger, hver med 4 hybler. Byggingen vil starte våren 2024 og er estimert ferdigstilt høsten 2026.

— Det betyr ekstra mye at vi i år har fått tilskuddene vi søkte om til Lillestrøm Studentby, hvor det var siste sjanse for å søke i år. Dette er boliger SiO har bygget uten tilskudd fordi kostnadsrammen opprinnelig var for lav. Dette betyr at vi kan redusere husleien på Lillestrøm for nåværende og fremtidige beboere, sier Eskelund.

SiO har fått tilskudd til disse studentboligprosjektene:

  • 480 nye studentboliger på Nordberg Studentby i Sognsveien 102
  • 26 studentboliger på Nydalen Studentby i Gjerdrums vei 10 D-F
  • 1 studentbolig i et tidligere vaktmesterkontor på Vestgrensa Studentby
  • 311 studentboliger på Lillestrøm Studentby som allerede er bygget