Foto: NCCFoto: NCCFoto: NCC

Sjøentreprenøren utdyper Instefjorden for Rosenberg

Sjøentreprenøren AS har inngått kontrakt med Rosenberg Worley-verftet i Stavanger om utdypingsarbeider i sjøområdet ved verftets kaianlegg i Instefjorden.

Det skriver NCC i en pressemelding onsdag.

Oppdraget består i fjerning av 9.000 kubikkmeter løsmasser, sprenging av 3.700 kubikkmeter fjell og setting av 150 fjellbolter på sjøbunnen.

Utdypingen foregår vest for verftets tørrdokkai og cirka 130 meter ut i Instefjorden. Det skal utdypes fra sjøkartnull -7 meter til -10,3 meter.

– Vi er svært glad for at Rosenberg har valgt Sjøentreprenøren som samarbeidspartner i dette prosjektet. Vi har lang erfaring med krevende jobber av denne typen, senest for Aibel i Haugesund og for Kværner på Stord, sier daglig leder Terje Pettersen i Sjøentreprenøren i en pressemelding. Sjøentreprenøren er et heleid datterselskap av NCC.

Sjøentreprenøren vil ta i bruk to bore- og sprengningsfartøy, en dykkecontainer og ett gravefartøy for å utføre arbeidene, og opp mot 30 yrkesarbeidere vil jobbe i prosjektet.

Kontrakten ble inngått i desember 2019. Arbeidene startet opp 7. februar og skal være ferdigstilt ved utgangen av mai 2020.