Underlaget for studien er klimagassregnskap for seks boliger fra en arkitektkonkurranse som ble arrangert i regi av forskningsprosjektet Opptre. Illustrasjon: Sintef
Underlaget for studien er klimagassregnskap for seks boliger fra en arkitektkonkurranse som ble arrangert i regi av forskningsprosjektet Opptre. Illustrasjon: Sintef

Sintef: Energioppgradering bedre for klimaet enn nybygg

Ambisiøs energioppgradering kan gi en betydelig klimagevinst sammenliknet med ikke å gjøre noe eller å rive og bygge nytt, viser en studie gjennomført av Sintef og NTNU.

Det skriver Sintef i en pressemelding torsdag.

Forskere ved Sintef og NTNU har sammenliknet oppgradering av småhus med det å rive og bygge nytt på samme tomt. Klimagevinsten ved energioppgradering gjelder både med kort og lang tidshorisont, og både med norsk elektrisitet med lavt klimafotavtrykk og europeisk elektrisitet med høyere klimafotavtrykk, skriver Sintef i pressemeldingen.

– Samtidig er valg av tidshorisont og valg av utslippsintensitet for elektrisitet de to faktorene som gir størst utslag i klimafotavtrykket, sier seniorforsker Christofer Skaar i Sintef.

Et bevisst forhold til energisparing i eksisterende enebolig kommer også godt ut i studien, heter det i meldingen. Det samme gjelder nybygg med lavt energibehov og lavt klimafotavtrykk fra materialbruk.

Studien finner blant annet at klimafotavtrykket fra riving er betydelig, men at tilrettelegging for ombruk av materialer vil bidra til å redusere dette.

– Riving og nybygg har typisk høyest klimafotavtrykk. Utgangspunktet har vært konvensjonelle nybygg. Nybygg må gjennomføres med høye klimaambisjoner for å konkurrere med oppgradering, med tanke på klima, sier Skaar.

Sintef påpeker i pressemeldingen at redusert energibruk kan gå på bekostning av inneklima, for eksempel hvis redusert energibruk oppnås gjennom redusert ventilasjon. For å minske denne risikoen har forskerne i prosjektet utarbeidet et risikoverktøy for fuktsikker oppgradering av småhus.

– Vi vil påpeke at datagrunnlaget for riving og nybygg er basert på en statistisk framgangsmåte, og resultatene for disse har relativt høy usikkerhet. Følsomhetsanalyser viser at konklusjonene likevel er robuste når det gjelder oppgradering som klimaeffektivt tiltak, sier Skaar.