Illustrasjonsfoto: Enova
Illustrasjonsfoto: Enova

Enova lanserer støtte for energitiltak for kommunale boliger i høst

I løpet av høsten kan norske kommuner søke støtte for energitiltak i kommunale boliger.

- Vi håper at dette er en støtteordning som vil stimulere mange kommuner til å sette av midler til energioppgradering i sine budsjett, da vi vet at det er et stort uforløst potensial for energioppgradering i kommunale boliger, sier Anna Barnwell markedssjef i Enova, i en pressemelding.

I budsjettforliket med SV ble bevilgningen til Enova økt med blant annet 100 millioner kroner til energitiltak hos husholdninger. Disse midlene skal gå til energitiltak som kan gi lavere strømregninger i kommunale boliger.

– Regjeringen er opptatt av at husholdninger med lave inntekter også skal ha mulighet til å få energioppgradert sine boliger. Derfor har vi lansert denne ordningen sammen med SV for å støtte energitiltak i kommunale boliger. Den vil på sikt gi mindre energiforbruk og lavere strømregninger for beboerne, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).


Barnwell forteller at ordningen gjelder kommunens investering i eksisterende boligbygg som leies ut til privatpersoner og som eies av kommunen selv.

- Målet er å redusere årlig behov for kjøpt energi gjennom redusert energibehov og fornybar energiproduksjon, sier han.

Disse tiltakene kan kommunene fra høsten søke om støtte til:
- Etterisolering av yttervegger
- Etterisolering av yttertak/kaldt loft
- Utskifting av vinduer
- Termisk isolering av rør og deler i varmesentral.
- Varmepumpe væske – vann
- Solvarmekollektor
- Solceller

Det er kommunene som søker og gjennomfører tiltak.