Mie Fuglseth. Foto: Asplan Viak
Mie Fuglseth. Foto: Asplan Viak

Innlegg: Nye klimakrav i TEK kutter ingen utslipp

Vi trenger krav som sikrer at hele byggebransjen drar sin del av lasset for å nå målene i Parisavtalen. Reviderte krav i byggteknisk forskrift (TEK) stiller kun krav til dokumentasjon, og ikke til utslippene. Når bransjen selv i flere år har bedt om krav, er dette en forspilt mulighet fra myndighetenes side.

Innlegg av:

Mie Fuglseth
Energi- og miljørådgiver i Asplan Viak

Bygg- og anleggsvirksomheten er direkte og indirekte ansvarlig for 15 prosent av de totale

klimagassutslippene fra norsk økonomisk aktivitet. For å nå klimamålene vi har forpliktet oss til som nasjon, må vi halvere utslippene våre innen 2030 - nå snaue 8 år til.

I 2017, da vi enda hadde 13 år på oss, ba DiBK Asplan Viak utrede om det var mulig å stille krav til klimagassberegninger i TEK. Vår konklusjon var at dette både var mulig og klokt.

2 år senere la Asplan Viak og Civitas frem en ny utredning på oppdrag for DiBK som svarte på hvordan man kunne stille krav til maksimale klimagassutslipp for nye bygg, og hva kravnivået kunne være. Etter dette har flere andre bekreftet at det er fullt mulig å sette makskrav til utslipp, også uten at det ville medføre betydelig økte kostnader.

Forslaget til klimakrav i TEK som kom i fjor inneholdt likevel ingen krav til maksimale klimagassutslipp. Gjennom 95 høringsinnspill og utspill i media ba bransjen DiBK og departementet tenke seg om på nytt.

Da DiBK tidligere i år inviterte bransjen til å diskutere hvordan krav til maksimale utslipp kan settes, håpet vi på nye takter.

På onsdag kom svaret. Ny TEK inneholder ingen krav til maksimale klimagassutslipp, kun krav til at klimafotavtrykket skal dokumenteres. Myndighetene hevder at det nye forslaget «vil bidra til å redusere klima- og miljøavtrykket frå bygg».

Det er få universelle sannheter når det kommer til hva som er mest klimavennlig. Men én ting fageekspertene er enige om, er at å gjøre beregninger i seg selv ikke kutter utslipp. Derfor er det ikke riktig at de nye TEK-kravene vil føre til reduserte klimagassutslipp. Det holder ikke med krav til dokumentasjon, vi trenger også krav til prestasjon.

Norsk byggebransje sitter naturligvis ikke stille og venter på myndighetene. Vi kan kutte utslippene fra nye bygg med 40 % ved å ta i bruk løsninger som finnes på markedet i dag. Stadig flere prosjekter med høye bærekraftsambisjoner går foran og viser at det er mulig, og det samlede klimagassbidraget fra bygg og anleggsektoren er fallende, i hovedsak som følge av reduserte utslipp fra materialbruk. Men hvis vi skal få til kutt som monner, må alle være med, det hjelper ikke at noen få spydspissprosjekter i sentrale strøk kutter mye når resten av bransjen har få eller ingen insentiver til å prioritere denne typen tiltak. Et tak for maksimale utslipp for nye bygg, tilsvarende det Danmark og Sverige nå jobber med, som kunne skjerpes inn gradvis over tid, ville tatt oss i den retningen vi vet vi må gå. Nå må bransjen dra lasset alene.

Vi må kutte utslipp nå. Myndighetene må derfor skape forutsigbarhet om hva som gjelder og vil gjelde fremover, ved å lansere makskrav til utslipp snarest, og sette opp en plan for innstramming.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.