Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (til venstre) med ombruksrådgiver Lasse Kilvær i Resirqel på tomten til det som kan bli Europas største ombrukssenter.
Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (til venstre) med ombruksrådgiver Lasse Kilvær i Resirqel på tomten til det som kan bli Europas største ombrukssenter.

Endrer forskriften – Nå er det ombruksnæringen sin tur

1. juli i år endres Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) slik at det ikke lenger stilles krav til produktdokumentasjon på brukte byggevarer uten CE-merking ved omsetning.