Enovas markedsdirektør Øyvind Leistad er artikkelforfatter i dette innlegget.
Enovas markedsdirektør Øyvind Leistad er artikkelforfatter i dette innlegget.

Innlegg: Enova støtter ikke primært energieffektivisering

Enova støtter introduksjon av ny grønn teknologi - ikke primært energieffektivisering, skriver Enovas markedsdirektør Øyvind Leistad i dette innlegget.

Fortsatt er det svært mange som kun forbinder Enova med energieffektivisering. Det er ikke rart. I 20 år har Enova bidratt nettopp til å introdusere ulike teknologier og løsninger for energieffektivsering i norske hjem.

Nå står vinteren for døra, strømprisen er rekordhøy og det er fullt forståelig at mange reagerer på at Enova i fjor ikke klarte å dele ut alle millionene som var satt av til forbrukere.

Oljefyrer og nytt mandat

De siste årene har vært hektisk og annerledes på mange måter. I 2019 hadde vi hendene fulle med å hjelpe de som ikke lenger kunne fyre med olje. Hele 20.000 forbrukere fikk støtte fra oss.

Så kom 2020. Et år med historisk lav strømpris og covid. Da fikk vi i Enova nye oppgaver av vår eier Klima- og miljødepartementet: Vårt mandat gikk fra energieffektivisering og kilowattimer-spart til klima og teknologiutvikling.

Vår nye oppgave er å drive fram de livskraftige forandringene som vi trenger for å bygge morgendagens grønne Norge. Dette mandatet er vi i Enova svært stolte over. Det innebærer også at vi ikke lenger har energieffektivisering som et overordnet mål, selv om det fortsatt er viktig for en dag å kunne bli et lavutslippssamfunn.

1,2 milliarder til forbrukere og husholdninger

Men Enova har ikke glemt forbrukerne. I løpet av en fire-års periode skal vi bruke 1,2 milliarder kroner på å spre nye teknologier hjem til nordmenn. Dette betyr at ubrukte millioner ett år overføres til et annet år og visa versa. Historisk har vi her levert på budsjett.

Vi i Enova gir nødvendig starthjelp, for at grønne løsninger kan etablere seg og skape varig markedsendring. Det er det vi kan best. Her har vi mange suksesshistorier.

I dag støtter vi alt fra energirådgivning, oppgradering av bygningskroppen, vannbåren varme, biokjel, solfanger til el-produksjon med mer. Å gi støtte til allerede konkurransedyktige løsninger har på sin side vist seg å kunne føre til prisøkning på produktene i markedet. Da går vinninga opp i spinninga for forbrukerne.

Klimafotavtrykk

Du og jeg er en nøkkel for at Norge skal kunne nå vedtatte utslippsmål. Vårt klimafotavtrykk er knyttet til hvordan vi beveger oss, varene og produktene vi kjøper og energien vi bruker. Vi jobber nå med et nytt skreddersydd programtilbud rettet mot forbrukere.

Her vil vi åpne for at noen av midlene vil vi gå til tjenester lenger bak i verdikjeden, for å bidra til at nye tjenester og varer blir tilgjengelig for nordmenn.

Vi gleder oss til å gi fart til nye løsninger som reduserer nordmenns klimafotavtrykk. Dette vil vi presentere på nyåret.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.