Middelalderskatter overvåkes av Cautus Geo under Stavanger domkirke. Foto: Cautus Geo

Sikrer historiske skatter med sensor i Stavanger domkirke

Cautus Geo leverer miljøovervåking av kulturminner i Stavanger domkirke. Overvåkingen skal sikre bevaring også i årene fremover.

Det skriver Cautus Geo i en pressemelding torsdag.

NIKU gjør arkeologiske undersøkelser under Stavanger domkirke denne våren i sammenheng med restaureringen av middelalderkirken. Krypkjelleren skjuler, ifølge pressemeldingen, historiske skatter. Der er det gravd fram trevirke, tekstiler og graver fra middelalderen i tillegg til mur og -bygningsrester.

– Funnene kan være med på å gi svar på flere store spørsmål i norsk middelalderforskning, som rikssamlingsprosessen, kristningen og bydannelsen, sier prosjektleder Halldis Hobæk i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Noen funn graves frem for undersøkelse i år, men mye blir også liggende under det nye kirkegulvet som skal bygges, for mulige fremtidige undersøkelser.

Utstyret som Cautus Geo har installert, er ulike type sensorer som samler data om oksygennivå, vanninnhold, pH-verdier og andre relevante bevaringsforhold for kulturminnene som blir liggende. Dataene analyseres av COWI.