Audun Lågøyr i BNL og Øystein Seljeflot i EBA vil gjøre det enklere å være seriøs bedrift i bygg- og anleggsnæringen. 

Seriøsitetskonferansen: - Bransjen må samles om seriøsitetskrav

Over 80 deltagere var samlet i konferansesenteret til NHO i Oslo onsdag da årets Seriøsitetskonferanse gikk av stabelen.

- Målet er å oppdatere tilhørerne på regelverket, og vise fram verktøy som skal gjøre det enklere for bedriftene å være seriøse. Det er kjernen, sier Audun Lågøyr, direktør for næringspolitikk i BNL.

Årets konferanse er den tredje i rekken, og arrangeres både av BNL og EBA.

- Vi vil også bruke konferansen til å bedre dialogen mellom offentlige bestillere og næringen om hvordan man etterlever regelverket, legger han til.

Krav og kontroll

Øystein Seljeflot, advokat i EBA, peker på to hovedutfordringer i seriøsitetsarbeidet i bygg og anleggsnæringen.

- Vi tenker to trinn. For det første er det behov for at bransjen samles om de rette tiltakene for å sikre seriøsitet. For det andre er det behov for et godt system for kontroll - både fra kontrolletater, entreprenører og offentlige bestillere - slik at kravene følges opp, sier han.

- Det hjelper ikke med gode regelverk hvis de ikke etterleves. Mange spekulerer i å komme seg rundt regelverket, og det er derfor viktig å utvikle gode og enkle kontrollsystemer, legger han til.

Seljeflot påpeker at kontroll av HMS-kort på byggeplassene er sentralt i arbeidet.

- Næringen har lenge etterlyst en videreutvikling av HMS- kortet med kobling opp mot offentlige registre og A-ordningen. Da får man mer kontroll på at leverandører har ordnede forhold når gjelder skatter, avgifter og lønnsforhold.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Rundt 80 personer deltok på årets konferanse.

Færre deltagere

Rundt 80 personer deltok på årets konferanse. Tidligere år har det vært flere titalls flere påmeldte, men Seljeflot tror på ingen måte at interessen for teamet er dalende.

- Nei, tvert imot. Vi ser heller en økende interesse, særlig som følge av nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Den trer i kraft 1. januar, og inneholder blant annet krav om at lærlinger deltar på utførelsen av offentlige kontrakter, sier han.

Seljeflot forklarer at BNL sammen med EBA og en rekke aktører også har utviklet en sjekkliste for valg av seriøse aktører.

- Det er svært positivt å få tilbakemelding om at denne nå er innarbeidet i KS-systemet til en rekke entreprenører og også brukes av offentlige bestillere.

Nytt regelverk

I sitt innlegg under konferansen tok han for seg nye punkter i nytt anskaffelsesregelverk. Her er et knippe av dem:

  • Egenerklæringssystem innføres.
  • Elektronisk innlevering av tilbud.
  • Terskelverdien økes fra 500.000 til 1,1 millioner eks. mva.
  • Dialog med leverandørene før konkurransen
  • Nye regler om «self cleaning».
  • Endringer i bestemmelsene om kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier.
  • Ny tilbudsprosedyre for konkurranser under 44 millioner kroner, og ny tilbudsprosedyre for konkurranser over 44 millioner.

Komplekst å være seriøs

Under konferansen var det flere innlegg krav, lover og regler knyttet til seriøsitetsarbeid.

Audun Lågøyr i BNL mener innleggene viser at det er komplekst å være seriøs.

- Det viser igjen at vi må være gode på å gi råd til bedriftene, og sikre at de lykkes med å etterleve kravene. Vi har også en utfordring i å bidra til at politikere utvikler lover på en måte som gjør det er enklere å være seriøs, sier han, og fortsetter:

- Vi ønsker at lovverket bygger opp om en modell med faste ansatte og lærlinger, og som gjør det gunstig med tariffavtaler og å være organisert.

Les også: Inviterer til Seriøsitetskonferansen 2016

Les også: BNL: – Fafo-rapport var nedslående